Události /

Přednáška o záchraně a obnově kláštera dominikánů v Praze

Dominikáni z kláštera sv. Jiljí v Praze delší dobu pečlivě připravovali projekt celkové rekonstrukce budovy a stále promýšlí, jak objekt co nejlépe využít ve prospěch veřejnosti. Architekt Josef Pleskot, historik Dušan Foltýn a provinciál Benedikt Mohelník OP představí v pondělí 16. května 2011 v barokním refektáři kláštera (vstup Jilská 7a) plánovaný záměr veřejnosti.

Dominikánská 8 , 13. 5. 2011

přednáška s otevřenou diskuzí

Název Záchrana a obnova kláštera Dominikánů v praze

Kdy pondělí 16. května 2011 v 16:30

Kde barokní refektář kláštera (vstup Jilská 7a), Praha

Info www.dominikanska8.cz

Projekt rekonstrukce a oživení dominikánského kláštera v Praze vzniká už několik let. První ideje se začaly formulovat v roce 2006. Vznikla řada odborných průzkumů a analýz, stejně jako technických podkladů. Tento bohatý materiál sloužil jako východisko pro zpracování architektonické studie rekonstrukce klášterní budovy. Provedení studie, jež byla dokončena na jaře roku 2011, je dílem architekta Josefa Pleskota a jeho ateliéru.

Oprava budovy však sama o sobě nestačí, musí mít hlubší smysl. Tímto smyslem je působení komunity bratří dominikánů v duchu jejich řádového poslání. I když zaměření řeholních řádů zůstává po staletí nezměněné, konkrétní formy jsou vždy určovány dobovým kontextem. Platforma Dominikánská 8 – Místo vzdělávání a kultury při klášteře sv. Jiljí v Praze je dnes oním novým nástrojem, s kterým chtějí bratři dominikáni spoluvytvářet duchovní a kulturní prostředí své doby.  

 

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři