Události /

Přihlaste se na mezinárodní workshop

Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Vzhledem ke svému postavení v rámci celospolečenského vnímání představují riziko vzniku sociálně problematických oblastí či dokonce vyloučených lokalit. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Zkušenosti z východní části středně evropského regionu ukazují, že se společnost soustředí na řešení spíše stavebně technických standardů domů a chybí komplexní pohled na řešení těchto lokalit.

EARCH.CZ , 25. 9. 2017

Jak dál? Jakým způsobem do těchto území koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součást městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?

Témata workshopu:

představení a diskuze možných přístupů regenerace panelových sídlišť především v kontextu dlouhodobého horizontu jejich celkové udržitelnosti a kvality bydlení hledání synergie implementace principů udržitelného bydlení vyplývající z dokumentů UNECE ve specifickém prostředí panelových sídlišť

Cílová skupina:

workshop je určen převážně pro zástupce členských zemí regionu Evropské hospodářské komise, státní správu, municipality a projektanty ze zemí s velkým podílem bydlení v panelových sídlištích

Jazyk:

anglický a český

registrace a program: www.mmr.cz

více informací o projektu: www.sidlistejakdal.cz

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 25. 9. 2017
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři