Události /

Svět architektury a divadla - architekt Ivo Klimeš

Zveme vás na křest knihy o pracích architekta Ivo Klimeše.

EARCH.CZ , 29. 4. 2015

Křest se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna 2015 v 17 hodin ve foyeru Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.

Kniha představuje dílo architekta Iva Klimeše, který svůj profesní život prožil v Ostravě. Klíčovými díly Iva Klimeše jsou divadelní stavby, které se proto staly osnovou celé knihy. Cílem publikace ale nebylo pojednat jen o architektuře nebo o velmi specifickém oboru divadelních staveb, ale i o divadelním prostoru a jeho vývoji. Divadelní budovy totiž vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce, jež vzniká uměleckým vkladem režiséra, scénografa a účinkujících do již existujícího prostoru a konečně i přítomností diváků. V divadelních stavbách se tak na jednom místě setkávají představy architekta stavby s požadavky dalších uměleckých profesí. Autory knihy proto jsou nejen historici architektury a umění a divadelní teoretici, ale i režiséři a scénografové. Právě díky tomuto mezioborovému dialogu je kniha v českém prostředí zcela unikátní.

Ústřední částí knihy je rozhovor editorek – Lenky popelové a Evy Špačkové s Ivo Klimešem, zabývající se chronologicky všemi významnými aspekty Klimešova díla. Rozhovor doplňují texty podrobně charakterizující stavby divadel v Mostě, Ostravě a Opavě z pera Martina Strakoše a Radomíry Sedlákové. Další příspěvky se věnují klíčovým a výjimečným aspektům Klimešovy tvorby a poodkrývají historické, kulturní a sociální vazby, jež jeho stavby vytvářejí. Texty Martina Strakoše a Petra Urlicha uvádějí dílo Iva Klimeše do souvislostí s dobovou architektonickou tvorbou pozdního modernismu. Lenka Popelová zkoumá rozsah vlivu, jež měly soutěžní projekty pořádané mezi lety 1956 až 1968 na vývoj divadelní typologie u nás. Pro profesní dráhu Iva Klimeše byla účast v těchto soutěžích, v nichž postupně rozpracovával svou vizi variabilního divadelního prostoru, klíčová. Tvorba Iva Klimeše je též typická svým přesahem do výtvarného umění. Marie Šťastná ve svém příspěvku analyzovala jak vlastní výtvarnou tvorbou Iva Klimeše, tak jeho spolupráci s výtvarníky. Rozhovor Evy Špačkové s Radimem Ulmannem mapuje nejen spolupráci Iva Klimeše s tímto známým interiérovým designérem. V další části publikace přední režiséři, scénografové a divadelní kritici popisují. Text napsali: Albert Pražák, Ladislav Vrchovský, Radovan Lipus a Zbyněk Srba.

Publikace je doplněna výběrovým přehledem projektů Iva Klimeše. Texty jsou doplněny často málo známými, dosud nepublikovanými fotografiemi a plány.

Klíčová slova:

křest knihy Grada divadlo

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři