Události /

Výstava ateliéru Architektura II. s názvem "Od teď do teď "

Praha a veřejný prostor ve studentských projektech ateliéru Ivana Kroupy - Architektura II Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

VŠUP Praha , 20. 5. 2013

Vernisáž 21.května ( úterý) v 17.00

Výstava do prostor budoucího Informačního centra plánování Prahy v objektu pražského Emauzského kláštera, v původních projektových kancelářích od architekta Karla Pragera obsahuje výběr studentských projektů ateliéru Ivana Kroupy, jejichž společným tématem je Praha.

Instalaci dominují čtyři obsahem odlišné projekce spojené v jeden obraz. První projekce hledá nápravu nekoncepční strategie rozvoje Nákladového nádraží Žižkov. V zájmu města je logický současný urbanismus vyvážený ve všech kategoriích životního prostředí - charakter městské struktury, sociální skladba, polyfunkce, ekologie, ekonomie. Nově jsou do řešení zahrnuty dva zásadní parametry - ochrana historické budovy a její dominantní postavení v zástavbě a biotop (chráněné rostlinné a živočišné druhy - zeleň v kontextu celého města). Testování možností rozvoje města a jeho oživení v nejcitlivější lokaci - v historickém jádru je téma druhé série, která hledá odpovědi na otázku, jak se zodpovědně postavit k zásahům do historického jádra města. Třetí projekce analyzuje nefunkční, zdegenerované části města a zkoumá jak je architektonickými zásahy přeměnit v kvalitu. Díky intervencím tak dochází k návratu původní funkce u míst, které ji v průběhu času ztratily - svoji novou podobu tak získává například Karlovo náměstí nebo Letenská pláň. Ve čtvrté smyčce studenti hledají urbanistická řešení na podporu okrajových satelitních městských čtvrtí pro logická propojení s centrem, pro nastavení do kontextu celého města, pro občanskou vybavenost a podporu lokálních specifik.

Obsah výstavy

Projekce 1 Nákladové nádraží Žižkov

Projekce 2 Architektonické zasahy v jádru

Projekce 3 Konverze zdegenerovaných míst /hnus/

Projekce 4 Periferie /architektura v okrajových částech Prahy

Projekce 1-4 Arena Císařská louka / Národní knihovna Chotkova / Hranice různorodosti videa

Monitory 1-12 2040 / Pavilon Amazonie ZOO Praha / Workshop Trojská louka / Kongresové centrum Praha / Bytové domy Podolí / All my dreams / Bydlím v Praze za každou cenu / Holešovice / Voda / Zahrada mých snů / Konverze Doxu / Dům pro sochaře

Pořadatel

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Kancelář metropolitního plánu, Kancelář veřejného prostoru a Vysoká škola uměleckoprůmyslová Pod záštitou náměstka pražského primátora RNDr. Tomáše Hudečka Ph.D

Otevírací doba

22. května do 20. června 2013 úterý - neděle od 9.00 do 18.00 hodin

Vyšehradská 57, Budova A, Praha 2, 128 00

Další informace

VŠUP Veronika Pařízková - PR Manager

M +420 739 304 060

E parizkova@vsup.cz www.vsup.cz

fcb: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

O Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze byla založena v roce 1885. Po celou dobu své existence se řadí mezi nejkvalitnější vzdělávací instituce. Důkazem je množství úspěšných absolventů, kteří patří mezi respektované odborníky s prestiží přesahující hranice České republiky. Škola je rozdělena na šest kateder - architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a dějin umění a estetiky. Jednotlivé katedry se dále člení na ateliéry dle své odborné specializace, vedené respektovaným osobnostmi.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři