Události /

Výstava návrhů studentské soutěže CEMEX Beton v architektuře 2013

Řešení, která vzešla ze studentské architektonické soutěže Beton v architektuře 2013, vypsané společností CEMEX, budou vystavena ke zhlédnutí v aule Fakulty stavební TU v Ostravě.

ARCH FOR PEOPLE, z .s. , 30. 9. 2013

Vernisáž výstavy proběhne 1. října od 14:00 hodin, kde budou slavnostně předány i ceny výhercům. Dále bude možné si všechny zajímavé projekty prohlédnout i v následujících dnech až do 11. října 2013.

Na výstavných panelech si budete moci prohlédnout zajímavé návrhy z Dolní oblasti Vítkovic (Ostrava), kde účastníci soutěže měli za úkol zpracovat architektonický návrh polyfunkčního objektu, respektujícího základní zastavovací rastr dle plánu vypracovaného architektem Josefem Pleskotem. Přičemž bylo přípustné, aby soutěžící v návrhu zohlednili vlastní urbanistický názor na danou lokalitu, kterou si utvoří během workshopu (23. 3. - 26. 3.2013) v Ostravě.

Mimo oceněné projekty bezpochyby zaujme i například Centrum přežití lidstva – což je odvážný návrh betonové kostky o délce stran 256 m. Jeho autoři - Štěpán Mosler a Jan Šárka prozrazují, že „…banka slouží k uchování biologické rozmanitosti na Zemi a obsahuje genetické informace potravinových i nepotravinových rostlin. Výzkum je zaměřený na technologie umožňující zachování lidské rasy na zemském povrchu v případě různých katastrofických scénářů. Speciální pozornost je věnována vývoji rostlin odolávajícím extrémním podmínkám a novým technologiím pěstování potravin.“

Pozornost přitáhne i monument nepostavené budoucnosti Built, kde si autoři (Boris Kaňka a Radka Ježková) pokládají otázku, zda se „dá na těchto plochách definovat městské prostředí, bez toho aby byla definována funkce?"

První (sníženou) cenu porota přiřkla týmu č. 9 – Haně Davídkové a Miladě Vorzové z Fakulty umění a architektury TU v Liberci, druhá a třetí cena pak putují obě do Polska. Konkrétně druhé místo získal soutěžní tým č.10 – Michal Nawrot, Patrycja Niewiadomska a třetí místo si odnáší Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota – soutěžní tým č.1. Všichni studenti Fakulty architektury Slezské polytechniky v Gliwicích. Porota se rozhodla ještě udělit odměnu soutěžnímu týmu č. 12 – Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša, kteří reprezentovali katedru architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.

O nejsympatičtějším návrhu mohla rozhodnout i veřejnost díky hlasování na facebookových stránkách Beton v architektuře. Nejvyšší počet - 1059 hlasů a první místo si odnáší polský tým č.1 -Magdalena Preisner a Katarzyna Sapota se svým projektem (Sound of Ostrava) multifunkčního centra hudebního průmyslu kombinující koncertní sál, hotel s byznys centrem, Technickou Univerzitu s Katedrou akustiky a zvukového inženýrství, turistické informace, hudební nahrávací studia, gastronomii a hudební kluby. Vše je integrováno do existujícího urbanistického plánu. Druhou cenu veřejnosti pak získal projekt Polyfunkčního bytového domu Vítkovice od českého soutěžního týmu č. 12 Ondřej Kutěj a Miroslav Talaša s celkovým počtem 1011 hlasů.

Jestli chcete zjistit, jaký by byl váš favorit mezi prezentovanými návrhy, nenechte si určitě ujít říjnovou výstavu CEMEX Beton v architektuře 2013.

Výsledky (ceny a odměny)

První cena/snížená: 20 000 Kč tým č. 9: Hana Davídková, Milada Vorzová (FUA TU v Liberci) Druhá cena: 15 000 Kč tým č. 10: Michal Nawrot, Patrycja Niewiadomska (FA, SUT v Gliwicích) Třetí cena: 10 000 Kč tým č. 1: Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota (FA, SUT v Gliwicích) Odměna: 5 000 Kč tým č. 12: Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša (FSv ČVUT v Praze)

Výsledky hlasování fanoušků Betonu v architektuře na Facebooku

1. cena hlasování fanoušků: 10 000 Kč tým č. 1: Magdalena Preisner, Katarzyna Sapota (FA, SUT v Gliwicích) 2. cena hlasování fanoušků: 5 000 Kč tým č. 12: Ondřej Kutěj, Miroslav Talaša (FSv ČVUT v Praze)

O soutěži, hlasování fanoušků i o projektech se dozvíte více na: https://www.facebook.com/beton.v.architekture nebo www.betonvarchitekture.cz

Generální partner a vypisovatel soutěže: skupina CEMEX Partneři: RECKLI IT Partneři: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR / HP Organizátor: ARCH FOR PEOPLE o.s. Produkce akce: art Echo Zaštiťující organizace: Statutární město Ostrava / Dolní oblast VÍTKOVICE / Česká komora architektů / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Svaz zkušeben pro výstavbu Zaštiťující - zúčastněné školy: České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební / Slezská polytechnika v Gliwicích - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě - Stavební fakulta / Technická univerzita v Liberci - Fakulta umění a architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta architektury / Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební Spolupráce: Polský institut v Praze / SMART Communication Hlavní mediální partneři: BETON TKS / EARCH.CZ Mediální partneři: Archicakes / ArchiNEWS / ASB / STAVITEL / Design Cabinet CZ / STAVBA / StavbaWEB / 4stav.cz / Stavební fórum / Project & Property / Nejlepsi-adresa.cz

Skupina CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice skupina CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz a www.specialni-produkty.cz

ARCH FOR PEOPLE o.s. vzniklo za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu, jakož i kultivované možnosti vnímání prostoru, který se spolupodílí na formování člověka. ARCH FOR PEOPLE se etablovalo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byli finančně realizovatelné, splnili svůj vzdělávací a popularizační charakter a měli současně i další kulturní přesah.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři