Události /

Začátek roku 2011 v centru DOX

V prostorách Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích se od ledna mohou návštěvníci seznámit se třemi zajímavými expozicemi. Ke spatření budou nejen alternativní hudební objekty a kresby Michala Cimaly, ale také společný projekt českého konceptuálního umělce Jiřího Kovandy a dánských autorek Niny Beier a Marie Lund. Dále veřejnosti představí svou monumentální instalaci španělský tvůrce Juan Garaizabal. V únoru pak centrum DOX uvede retrospektivu britského dokumentárního fotografa Martina Parra, člena prestižní agentury Magnum Photos.

Centrum současného umění DOX , 7. 1. 2011

• Michal Cimala : Posun (21. 1. – 7. 3. 2011) • Nina Beier, Marie Lund a Jiří Kovanda: Bob Dylan, Bob Dylan, Boba Dylana (27. 1. - 28. 3. 2011) • JUAN GARAIZABAL: Kostel v pohybu (27. 1. - 18. 4. 2011) • MARTIN PARR: Assorted Cocktail (10. 2. -16. 5. 2011)

Foto: eArch
Michal Cimala
patří mezi výrazné postavy současné české výtvarné scény. Působí jako asistent v ateliéru J. Róny na Akademii výtvarných umění v Praze a v experimentálním prostoru galerie Trafačka. Pro Cimalovu tvorbu pohybující se na pomezí designu a volného umění je charakteristická široká škála výrazových prostředků. Zdrojem inspirace je pro něj městská poetika a industriální prostředí, ze kterého pochází. „Všechny ty zvuky a ruchy, které město vydává, chuť nebo pachuť jednotlivých čtvrtí – to mám hluboko v sobě.“ Ve svém díle propojuje prvky sochařství, průmyslových návrhů, malby, kresby a performance. Výstava v Centru současného umění DOX představuje cyklus alternativních hudebních objektů a cyklů kreseb.

Foto: eArch
Nina Beier a Marie Lund se s Jiřím Kovandou setkaly v Praze v roce 2006. Původem dánské umělkyně zde vystavovaly v Galerii Display. Od té doby se s Jiřím Kovandou několikrát potkaly na mezinárodní profesionální scéně, například v Tate Modern v roce 2007, o rok později na výstavě „All the Best“ v Gallery OneOneOne v Londýně a ve stejném roce je Jiří Kovanda vyzval k účasti na své výstavě „Když jsem byl malej, hrál jsem si s holkama“ v Galerii Klatovy / Klenová. Projekt, který umělci připravují pro Centrum současného umění DOX, bude jejich prvním společným konceptem. Ve svém názorovém východisku v sobě slučuje přístupy konceptuální, minimalistické, kontextuální a nový zájem o sochu a objekt. Projekt je koncipován jako vzájemný rozhovor mezi umělci a kurátorkou Edith Jeřábkovou a řídí se jím i výběr jednotlivých prací.

Foto: eArch
V nejvyšším patře věže centra DOX představí španělský konceptuální umělec Juan Garaizabal model monumentálního projektu, jehož cílem je „obnovit“ zmizelý Český betlémský kostel (Böhmische-Bethlehemskirche) v Berlíně. Tato stavba má v česko-německé historii jedinečné postavení. Chrám byl centrem české komunity, náboženských uprchlíků, žijících v Berlíně až do roku 1943, kdy byl těžce poškozen bombardováním. V roce 1963 byl stržen a místo se stalo součástí „Checkpointu Charlie“. Po dvou letech pátrání po stopách zmizelého kostela, které začalo u mozaiky odrážející půdorys kostela na chodníku Bethlehemskirchplatz, shromáždil Garaizabal početné dokumenty nalezené v Berlíně a České republice.

Cílem projektu je znovu ztvárnit kostel v jeho původní velikosti – do výšky 30 m, což je zhruba výška desetipatrové budovy - na jeho původním místě v Berlíně. Tomu předchází prezentace projektu v Praze, v hlavním městě oblasti, ze které uprchlíci pocházeli a která byla inspirací estetického a etického obsahu původního kostela. Výstava Kostel v pohybu v Centru současného umění DOX představí kreativní proces umělcovy práce, jehož vyústěním je model s názvem "Understanding Bethlehemskirche" (Porozumění Betlémskému kostelu) o výšce 4,75 m.

Foto: eArch
Centrum současného umění DOX uvede retrospektivu britského dokumentárního fotografa Martina Parra, člena prestižní agentury Magnum Photos, jednoho z nejvíce respektovaných a také diskutovaných současných tvůrců, který ovlivnil celou generaci fotografů.

Výstava Assorted Cocktail ("výběrová směs") představí práce z let 1983 až 2004, jejichž součástí jsou i významné tématické cykly jako např. Last Resort, Small World, Common Sense, Think of England a další, které jsou charakteristické Parrovým specifickým úhlem pohledu spojeným s humorem a jemnou ironií. Martin Parr je považován za kronikáře naší doby, proslavil se zejména svými fotografiemi z 80. let, které zachycují běžný život britské střední třídy. Ve své tvorbě se kriticky věnuje tématům masové spotřeby, turistiky a komunikace, zkoumá národní charakteristiky a stále se zvyšující uniformitu dnešního globálního světa.

Doprovodné programy k projektům centra DOX probíhají obvykle v pondělí a čtvrtek. Více informací na www.dox.cz

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři