Administrativní centrum Amazon Court

Čtvrtek, 2. Červenec 2009 - 2:00
| Napsal:
Stavba roku 2009 [4/55] | Velkorysé objemové a konstrukční řešení nabízí prolínání interiéru s exteriérem. V nadzemních patrech je pestrá skladba kancelářských ploch propojených s vnějšími i vnitřními terasami, v přízemí obchodně administrativní provozy svázané a atriem. Dynamika budovy i jejího atria vytvořená vnitřními i vnějšími mosty je podpořena dramatickým strukturováním rastrů fasády.

Popis stavby

Administrativní budovu s obdélníkovým půdorysem o rozměrech 68,2 x 83,8 m tvoří celkem 7 nadzemních a 3 podzemní podlaží. V nadzemních podlažích jsou pronajímatelné kanceláře, prostory v přízemí mohou sloužit jak nájemcům budovy, tak i veřejnosti.

Na úrovni přízemí se nachází atrium, majestátní prostor s přírodními prvky, vlídný prostor, který organizuje kancelářské plochy a současně odráží veřejný prostor viditelný z vnějšku. Pro návštěvníky - automobilisty je ve středu atria umístěna vertikální komunikace (schodiště s výtahem), která propojuje parking s atriem. V 1. až 6. patře jsou pronajímatelné kanceláře. Budova je uspořádána do dvou severojižních křídel přibližně 18 m širokých s variabilními jednotkami velkými přibližně 300 až 900 m2, kterých je na patře až šest. Stěny mezi jednotlivými celky jsou flexibilní, takže se dají splnit nejrůznější požadavky na výměru pronajímané jednotky. Každá jednotka může být uspořádána podle požadavků jako velkoprostorová, buňková nebo kombikancelář. Těsně u všech nájemních ploch jsou umístěny vertikální komunikace, takže je minimalizován horizontální pohyb.

Střední tmavší části jsou užity jako pomocné prostory, tedy schodiště, toalety, místa pro kopírky či jako nábytkové kóje v rámci velkoprostorové kanceláře.

Kompaktní uspořádání omezuje též tepelné ztráty budovy a umožňuje těsný kontakt s prostředím atria a poskytuje výhled k řece co největšímu počtu uživatelů .

Vertikální šachty pro vedení technických zařízení jsou umístěny vedle jader.

Superkonstrukce je tvořena mosty modulové šířky 7,5 m rozpínajícími se mezi východním a západním kancelářským křídlem přes atrium a vytváří tak maximálně pružný půdorys. Užití štíhlejších traktů a dynamické umístění mostů určuje při úsporném půdorysu otevřené, flexibilní a efektivní plochy s optimálními světelnými podmínkami a svobodu při tvorbě jednotlivých nájemních jednotek.

Suterény obsahují dvě podlaží parkingu s 254 místy a technické zázemí budovy. Třetí suterén je částečně využit přívodními VZT kanály, které přivádí čerstvý vzduch od Vltavy.


Zobrazit místo STAVBA ROKU 2009 na větší mapě

Funkční určení

Budova v převážné míře slouží jako administrativní centrum s pronajímatelnými kancelářemi. Přízemí je koncipováno jako volně pronajímatelný prostor pro obchodní jednotky včetně restauračního provozu.

Konstrukční a stavební řešení

Hlavní nosná konstrukce je navržena ze železobetonu. Stropní desky jsou řešeny jako hladké, bezhřibové. V exponovaných místech jsou zesílené obvodovými žebry nebo změnou tloušťky konstrukce. Exponované sloupy jsou hlavně v místech připojení ocelových konstrukcí mostů ocelové, obetonované a železobetonové s tuhou výztuží z ocelových válcovaných nebo svařovaných profilů. V místech připojení „vnějších“ mostů k železobetonové konstrukci stropní desky v pruzích kolmo k připojení předepnuty. Tyto „vnější“ mosty jsou navrženy jako tubus, tuhý na kroucení, tvořený svislými příhradovými nosníky a roštovými stropy s trapézovým plechem a nabetonovanou deskou. „Vnitřní“ mosty jsou prosté nosníky truhlíkového průřezu, tvořené příhradovými nosníky, protaženými až do zábradlí a roštovými stropy s trapézovým plechem a nabetonovanou deskou.

Ocelová konstrukce tvoří též nosnou konstrukci zastřešení atria. Jedná se o nosníky podporované lanovými táhly, uložené šikmo napříč atriem. Mezi táhly a nosníky jsou vzpěry tvaru V. Střecha je lemována svařovaným ocelovým rámem. Další ocelovou konstrukci tvoří nosná konstrukce zasklených štítů atria. Jedná se rošt, zavěšený na konstrukci „vnějších“ mostů.

Důvod přihlášení stavby do soutěže

Na stavbě byla jako první v ČR použita technologie zastřešení části atria speciální trojvrstvou nafukovanou folií ETFE vepnutou do příčných obloukových ocelových nosníků. Neméně zajímavým prvkem jsou prosklené štítové stěny ze severní a jižní strany atria. Rozsahem a konstrukčním uspořádáním jde o unikátní konstrukci. Ze statického hlediska zajímavým prvkem je realizace části kancelářských ploch v „mostech“ uvnitř atria a vně budovy.

Budova je charakterizována nízkou provozně energetickou náročností. Využívá obnovitelné zdroje energie, např. tepelná čerpadla v podzemních vrtech. Materiály a konstrukce použité v objektu zajišťují nejvyšší parametry budovy z hlediska stavební fyziky i pohody prostředí.

Právě z důvodu skloubení použití netradičních technologií a ojedinělých nosných konstrukcí s provozní úsporností objektu je tato stavba do soutěže přihlašována.

 

 4 / 55  Přihlášená stavba --> Postup do II. kola --> Nominace na titul
 Název:  Administrativní centrum Amazon Court
 Místo:  Praha
 Typologický druh:  Administrativa, obchod, bydlení
 Typ stavby:  Novostavba
 Autor:  Koncept - Morten Holm
 ATREA, s r.o.
 Dodavatel:  Metrostav a.s.
 Přihlašovatel:  Metrostav a.s.
 Investor:  RCP Amazon s.r.o.