FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu

Datum konání: 21.08.2015 (Celý den)

Úterý, 30. Červen 2015 - 10:31
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Výukový festival Architektury a Designu 2015 bude opět otevřen studentům z České republiky i ze Slovenska jako intenzivní kurz kresby a navrhování a cílená příprava na talentové zkoušky.

FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu
Fotoalbum: 
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků
FestAD 2015 – Výukový festival Architektury a Designu - ilustrační foto z předchozích ročníků

Pětidenní vzdělávací kurz umožňuje studentům v krátké době nahlédnout do tajů kresby, malby, perspektivy, abstrakce a dalších výtvarných aktivit jako jsou například základy architektonické a kreativní tvorby.

Denní program každého FestADu doplňují večerní přednášky, kde se studenti seznamují s historií malířství, architektury a designu.

Pro nadšené studenty, kteří již kurz absolvovali v minulých letech, je připraven individuální program s důrazem na autorskou tvorbu, prostorové projekty a práci v plenéru.

Každoročně se uskutečňují setkání studentů s bývalými absolventy FestADu – dnes již vysokoškolskými studenty, kteří přiblíží svým mladším kolegům vybranou školu, ukazují své práce a diskutují se studenty. FestADem prošlo za uplynulých šest ročníků již nesčetně budoucích architektů, designérů a umělců, kteří dnes studují na vysokých školách v České republice i zahraničí.

Na každé FestAD léto navazuje sled podzimních přednášek a workshopů, které doplňují letní program. Namátkou můžeme jmenovat některé z nich:

- Kurz Hlava a Krajina

- Teorie a praxe grafického designu

- Celkový přehled z dějin designu

- Jak na nápad – kurz kreativního myšlení

- Workshop Tvorba portfolia

- Deskriptivní geometrie pro přijímací zkoušky

- Výtvarný víkend před zkouškami

- a další aktivity naleznete na www.festad.cz

Celý organizační tým se i letos velmi těší na nové studenty. Uděláme maximum, aby se FestAD stal zdrojem informací a inspirace pro všechny mladé zájemce o umění, architekturu a design.

OBSAHEM FESTIVALU JSOU:

- kurzy studijní kresby (kompozice, perspektiva, architektonický prostor, figura)

- dějiny umění, architektury a designu (od historických slohů po současnost)

- základy technického zobrazování (půdorys, řez, pohled, perspektiva)

- základy architektonického navrhování

- základy designu (produktový design, sklo, šperk, oděv)

- odborné konzultace s architekty, designéry a se studenty uměleckých oborů

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ FESTIVALU:

- 19.-24.07.2015 Praha

- 16.-21.08.2015 Valašské Meziříčí

Podrobný program festivalu včetně hodnocení minulých ročníků a další informace naleznete na stránkách www.festad.cz