Konference DIGI 2015 - Využití digitálních technologií v památkové péči

Datum konání: 26.11.2015 (Celý den) - 27.11.2015 (Celý den)

Pondělí, 2. Březen 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Tisková zpráva

Omnium z. s., Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, FF UJEP Ústí n.L. a Ústav památkové péče FA ČVUT připravují mezinárodní konferenci DIGI 2015 - Využití digitálních technologií v památkové péči. Cílem konference je prezentovat odborné i široké veřejnosti současné i nové metody dokumentace s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Konference DIGI 2015 - Využití digitálních technologií v památkové péči

Konference proběhne 26. - 27. listopadu 2015 v Kongresovém sálu IKEM (objekt A), Vídeňská 1958/9, Praha 4 - Krč.

Programové oblasti programu konference zahrnují oblast sběru dat v oblasti dokumentace památek (skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, multisnímková fotografie), oblast zpracování, archivace a prezentace nasnímaných dat (BIM, modely, řezy, možnosti publikace a prezentace výsledků, dále oblast aplikačních studií a jejich realizace v praxi a poslední oblast digitalizace historických dokumentů, knih a fotografií.

PROGRAM

26. 11. 2015 / 1. den konference

 • 8:30 / Registrace

 • 9:00 / Zahájení prvního dne konference
  Úvodní slovo Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem

přednáškový blok A / Sběr dat v oblasti dokumentace památek

 • 9:20 / Dirk Rieke-Zapp
  AICON 3D Systems GmbH
  25 let prostorového skenování metodou proužkové projekce — minulost, přítomnost a budoucí trendy při aplikaci v oblasti kulturního dědictví

 • 9:45 / Manuel May Castillo, Gabriel Gómez Pastor, Emilio Carpio Mendoza
  Fakulta archeologie, Univerzita Leiden
  Fotogramemtrie jako metoda sběru dat kulturně histrockých objektů s Evropským kontextem

 • 10:10 / Josef Ornth
  Ornth s. r. o.
  Skúsenosti s kombinovaným využitím fotogrametrie a laserového scanovania pri tvorbe modelov a výkresovej dokumentácie rozsiahlych a komplikovaných stavebných celkov

 • 10:35 / Miloš Lukáč
  Múzeum histrorických budov o. s.
  Vyuzite laserového scannovania a fotogrametrie pri dokumentovani kultúrneho dedicstva

 • 11:00 / Jana Maříková Kubková, Jiří Šindelář
  Archeologiský ústav AV ČR, GEO-CZ s. r. o.
  Návraty do kostelů sv. Víta na Pražském hradě

 • 11:25 / Coffee break

 • 11:40 / Constantin Kinský, Hana Chytrá
  Zámek Žďár nad Sázavou
  Moderní technologie, recept na Muzeum nové generace?

 • 12:05 / Jindřich Plzák
  Katedra archeologie, FF ZČU
  Trojrozměrná digitální dokumentace archeologických památek za využití dálkově pilotovaných létajících systémů

 • 12:30 / Jiří Kmošek, Jaroslav Pěček
  ÚKMKI VŠCHT v Praze, ABBAS a. s.
  Využití 3D technologií v památkové péči - případová studie na vybraných historických památkách

 • 12:55 / Barbora Větrovská
  CDDKD FF UJEP
  Dokumentace vybraných prvků mobiliáře v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech

 • 13:20 / Oběd

 • 14:20 / Peter Brunčák
  Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
  Digitálny pamiatkový fond Slovenskej republiky

 • 14:45 / Zdeněk Marek
  Sběr prostorových dat, jejich analýza, zpracování a aplikace v kontextu ochrany kulturního dědictví a restaurátorské činnosti v České republice

 • 15:10 / Malgorzata Macura
  Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
  Virtuální muzeum fresek Dolního Slezska

 • 15:35 / Petr Gláser
  K moderním metodám restaurátorské dokumentace nástěnných maleb

 • 16:00 / Coffee break

 • 16:15 / Miloš Petřík, Zdeněk Marek
  Prima Bilavčík s. r. o.
  Technologie pro podporu památkové péče

 • 16:40 / Petr Herzan
  SolidVision s. r. o.
  3D skenování a digitální rekonstrukce

 • 17:05 / Diskuze

 • 17:30 Ukončení prvního dne konference

27. 11. 2015 / 2. den konference

přednáškový blok B / Zpracování, archivace a prezentace nasnímaných dat

 • 9:00 / Petr Vaněk
  CZ BIM
  BIM, Evropa a ČR

 • 9:25 / Jakub Masák
  Masák & Partner s. r. o.
  Digitalizace stavebních památek v BIM v rámci projektové přípravy

 • 9:55 / Rudolf Vyhnálek
  CAD Consulting
  Přínosy BIM nejen pro památkovou péči

 • 10:10 / Diskuze

 • 10:20 / Coffee break

přednáškový blok C / Digitalizace historických dokumentů, knih a fotografií

 • 10:35 / Emilie Benešová
  Národní archiv
  Digitalizace historických dokumentů – fotografií s ohledem na jejich podstatu, fyzický stav a možnosti digitálních technologií

 • 11:00 / Marta Jílková, Kateřina Šírová Vojířová
  Městská knihovna v Praze
  Digitalizace pražské židovské literatury v Městské knihovně v Praze

 • 11:25 / Ladislav Bezděk
  Národní památkový ústav
  Digitalizace historické fotodokumentace z fondů Národního památkového ústavu – Generálního ředitelství, digitalizace a problematika tzv. efektivního rozlišení

 • 11:50 / Yohann Le Tallec
  Francouzský institut v Praze
  Digitalizace francouzského tisku z července 1914

 • 12:15 / Lenka Damborská, Michal Indrák
  Moravská zemská knihovna v Brně
  Zkušenosti s digitalizací v MZK Brno, digitální knihovna Kramerius

 • 12:40 / Štěpán Černohorský
  AiP Beroun s. r. o.
  Digitalizace a zpřístupnění historických dokumentů, digitální knihovna Manuscriptorium

 • 13:05 / Diskuze

 • 13:15 / Oběd

 • 14:15 / Filip Šír, Iva Horová, Helena Novotná
  Moravská zemská knihovna v Brně
  Terénními projekty k portálu pro zvukové dokumenty. zn. spěchá

 • 14:40 / Olga Grossová, Andrea Nasswettrová, Pavel Šmíra, Soňa Křivánková
  Thermosanace s. r. o.
  Využití digitálního mikroskopu jako nedestruktivní screeningové metody pro průzkum a restaurování uměleckých artefaktů

 • 15:05 / Josef Záruba
  Artzoom digital media s. r. o.
  Digital Re-sculpt – 3D tisk uměleckých artefaktů sloužící naučné turistice

 • 15:30 / Diskuze

 • 15:45 / Ukončení konference

Již nyní přijímají organizátoři návrhy na příspěvky do programu konference na základě zaslaného Call for Papers.

Konferenční poplatek

Vstupné na oba dva dny činí 1950,- Kč, na den 1000,- Kč.
Studentské vstupné na oba dny činí 450,- Kč, na den 300,- Kč.

Na základě registrace Vám bude vystavena a zaslána zálohová faktura. Registrace a úhrada konferenčního poplatku předem jsou podmínkou účasti.

Registrace na webu.
Registrace na digi2015 [at] omniumos.cz (mailu).

Více na www.digi2015.cz