Zdravé domy 2012: zpráva z konference

Úterý, 12. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Fakulta architektury v Brně uspořádala letos v květnu již tradiční akci „Zdravé domy“, která bývá neoficiálním „srazem“ příznivců přírodě přátelského stavění.

Díky vysoké odbornosti, profesionalitě organizace a místu konání ji vyhledávají také architekti, projektanti a studenti stavebních oborů. V posledních letech se tato mezinárodní konference koná střídavě v Čechách a na Slovensku, příští ročník tedy můžeme očekávat opět v Bratislavě.

Letos došlo k významnému snížení ceny a studenti dokonce mohli využít vstupu zdarma, ale přesto se organizátorům nepodařilo dosáhnout tak hojné účasti, na jakou jsme byli zvyklí v minulých letech. Důvodem mohl být menší důraz na včasnou propagaci a překrývání s povinnostmi souvisejícími s odevzdávkami na konci roku. Nachystaný program však rozhodně stál za pozornost a mohli jsme vidět spoustu přínosných příspěvků a několik zahraničních hostů. V komornější atmosféře pak nebylo nijak obtížné navázat kontakt s kterýmkoliv z přednášejících v případě hlubšího zájmu o prezentovanou problematiku. Z programu si dovolím zmínit stručně to nejzajímavější.

Středeční přednášky začala úvodem do ekologické výstavby širšími historickými a urbanistickými souvislostmi prof. Hana Urbášková. Mimo jiné představila projekt nově vznikajícího ekologického města ve Spojených Arabských Emirátech – Masdar pro 50 tisíc obyvatel. Kromě samozásobení energií z obnovitelných zdrojů se vyznačuje šetrným nakládáním s vodou a vnitroměstskou dopravou zajišťovanou výhradně veřejným systémem na bázi elektrických modulů.

Juraj Hazucha nám vyprávěl o stavbě vlastního domu z přírodních materiálů (dřeva, slámy, hlíny) v pasivním standardu, což se mu podařilo realizovat díky správnému návrhu i ve velmi ztížených urbanistických podmínkách. Částečně vznikal svépomocí a částečně též „workshopovým“ způsobem výstavby, což s sebou přináší výhody, např. úsporu času a peněz a pozitivní sociální aspekty, ale i značné množství nevýhod.

Soudobé dřevěné konstrukce v praxi ukazoval doc. Bohumil Straka. Kromě poměrně klasických tvarů staveb (např. masivní konstrukce areálu Friesovy boudy), mě zaujaly fotky z výstavby bazénové haly v Brně-Kohoutovicích nebo realizovaný rodinný dům „Pásovec“.
Architekt Oldřich Hozman, známý svými stavbami z přírodních materiálů projektovaných na principu celostního designu a feng-shui představoval stěžejní úspěšné realizace z poslední doby. Je zajímavé pozorovat způsob, jak nechává klienta participovat na projektu, aby tak získal k nově vznikajícímu domu lepší vztah. Některé vybrané detaily jeho staveb jsou samy o sobě uměleckým dílem a ukázkou bravurních řemeslných dovedností.

Hlavní „hvězdou“ středečního programu byl nesporně irský architekt Michael Rice Charismatický tvůrce tzv. bioarchitektury nás seznamoval s některými typickými principy své tvorby. Nemluvil překvapivě ani tak o svých realizacích, kterých je podle jeho vlastních webových stránek přes 400, ale spíše o filosofii a některých zásadách, východiscích a možnostech v designování jakéhokoliv prostoru. Michael věří, že správně navržený tvar, ve kterém člověk tráví čas, může podporovat zdraví, dodávat pocit klidu, energii atd. Jeho geometrie vychází především z přírodních geometrických principů a proporcí, přihlíží však i k širším souvislostem a nechává prostor pro intuici. Svá pozorování dokládal i vědeckými pokusy a pozorováními. K hlubšímu pochopení by ovšem potřeboval čas o délce vícedenního semináře, jak sám zhodnotil, během jedné přednášky toho nestihne moc předat ani vysvětlit. To, co ukazoval, bylo pro posluchače velmi inspirativní a určitě to nebyla jeho poslední přednáška v Čechách.

Na doprovodné výstavě během prvního dne se prezentoval tadelakt-marocký štuk z dílny Petry Oratorové. Kdo stihnul celý proces přípravy, výroby, hlazení a schnutí, ten si mohl na konci dne odnést lesklý vzorek této omyvatelné hliněné omítky. Kromě toho jsme shlédli výstavu rakouské malířky a sochařky, pracující s hlínou Ireny Ráček, jejíž dílo českým „hlínařům“ a tvůrcům hliněných omítek není cizí.

Druhý den nám Michal Navrátil ukazoval novinku ve svojí nabídce hliněných omítek: tzv. zeolitové omítky. Ty mají díky speciálnímu složení mnohem lepší vlastnosti hlavně v koupelně, protože vykazují dobrou sorpci vlhkosti a lepší regeneraci – vyschnutí bez porušení mechanických a tvarových vlastností.

Pozitivní náladu vnesl do semináře příspěvek Jana Růžičky, který představoval závěry zkoušky požární odolnosti stěny z přírodních materiálů. Slaměno–hliněná stěna daleko přesáhla požadavky požární normy a vydržela bez statického porušení plných 120 minut. Výzkum v této oblasti lze nalézt na stránkách fakulty stavební v sekci věda a výzkum. Požární atesty jsou důležité pro odbourání nedůvěry a legální možnost používání přírodních materiálů ve skladbách konstrukcí.

Souvisejícím příspěvkem navázal architekt Aleš Brotánek, který připravuje projekt ze samonosné slámy v Odolene Vodě. Výhodou takové stavby je celkové zjednodušení konstrukcí a to, že vzduchotěsnou rovinu pak může zastat pouze vrstva hlíny z vnitřní strany stěny, není již nutné instalovat OSB desku.

Podobným tématem se zabývá i slovenská kancelář Bjorna Kierulfa. Prezentoval unikátní dům z panelů plněných slámou – promyšlený stavebnicový systém litevské firmy Ecococon, který se právě teď staví na Slovensku.

Na závěr přednášek druhého dne vystoupil Francouz Damien Grumbach, který mluvil o vyučování hliněných staveb a konstrukcí v Limoux a přehledně shrnul výhody a způsoby zpracování hlíny. Fungování tohoto výukového střediska podporuje francouzská vláda, další zdroje jsou z regionu a částečně také z EU.

Dokončení na další straně.

Dvoudenní akci uzavírala exkurze na staveniště nově vznikajícího centra ekologické výchovy nadace Partnerství v Brně na severním úpatí Špilberku. Projekt nese název Otevřená zahrada, což vychází ze záměru na zahradě zbudovat interaktivní vzdělávací stanoviště. Stavbu provádí firma Skanska podle architektonické kanceláře Projektil. Dle projektu má být dům v pasivním standardu, tj. vybaven vzduchotechnickým systémem s rekuperací a s minimální spotřebou energie. Dále má železobetonové stropy s BKT (aktivovaným betonovým jádrem), předchlazovanými pomocí 16ti hlubokých vrtů; vyzdívky z nepálené hlíny, je vybaven inteligentním systémem řízení s možností individuálního ovládání a nočním předvětráním. Bude mít lehkou dřevěnou fasádu plněnou přírodní izolací, zelenou střechu a fasádu porostlou popínavou zelení. Celková cena se předpokládá cca 90 mil.Kč (Ekolist), realizace je financována převážně z fondů MŽP, EU, MŠMT, Jihomoravského kraje, CEE a nadace OKD. Při podrobné prohlídce detailů přímo na staveništi se však někteří přítomní odborníci podivovali nad způsobem jejich provádění, které v některých případech zaručeně nesplní kritérium neprůvzdušnosti a eliminace tepelných mostů, což bývá samozřejmostí při návrhu pasivních staveb. Konkrétně se jednalo o průchod elektrických vedení přímo betonovým stropem bez provedení parozábrany, nedostatečná tepelná izolace vnitřního dešťového svodu, chybějící izolace teplých vedení vzduchotechnických potrubí s ohřátým teplým vzduchem, zapuštění lehkého obvodového pláště, který by bylo mnohem výhodnější předsadit atd. Aplikace stříkané hliněné omítky na hladkou betonovou stěnu bez přechodového přilnavého můstku se také jevila znalcům tohoto materiálu sporadicky… Nabízí se otázka, proč zadavatel a investor Nadace Partnerství, jež sdílí stejnou budovu s Centrem pasivního domu, nesvěřil dohled nad prováděcími detaily projektu některému z osvědčených architektů či projektantů, kteří mají s detaily přírodních pasivních domů zkušenosti. Nezbývá než doufat, že tento ambiciózní projekt i přesto dopadne úspěšně a nebude zmařenou investicí veřejných peněz zaobalenou do hezkého povídání o ekologii… více informací viz http://www.otevrenazahrada.cz

Blanka Johanisová

název 8. ročník mezinárodní konference Zdravé domy 2012
kdy 23. - 24. května 2012, 8.00 – 17.00 hodin
kde Fakulta architektury VUT v Brně, Poříčí 5, Brno, Česká republika
pořadatel Fakulta architektury VUT v Brně, Ústav stavitelství; Sdružení hliněného stavitelství, o.s.; Fakulta architektúry STU Bratislava; o. z. ArTUR / Architektúra pre trvalo udržateľny rozvoj
více informací www.hlina.info
foto Blanka Johanisová, Petr Novák (exkurze), internet (ukázky)