Anastomosis : pozvánka na výstavu

Středa, 25. Leden 2012 - 11:08
| Napsal:
Studenti ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína se v posledních čtyřech semestrech zabývali jen jedním, v naší zemi naléhavým tématem – propojováním města architektonickými prostředky. Soustředili se při tom na hraniční lokality – lokality, které většinou trpí nedostatkem života a zájmu, přestože to jsou ony, které zprostředkovávají kontakt s okolím a zaslouží si stejnou pozornost jako centrální oblasti.

výstava

název Anastomosis
kdy 1. 2. - 26. 3. 2012
kde Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
vernisáž 30.1. 2012 v 19h
producent Jana Kostelecká
autoři

Ateliér Petra Hájka a Jaroslava Hulína (Fakulta architektury ČVUT v Praze)
a LEA (Laboratoř Experimentální Architektury)

odborní poradci Adam Gebrian, Cyril Říha
web www.anastomosis.cz, www.dox.cz

 

Význam akce

Výstava, svým rozsahem jedna z největších u nás za posledních deset let, představí výsledky dvouletého výzkumu v podobě šedesáti neotřelých řešení pro čtyři lokality: PRAHA: Karlín-Holešovice, Letná, Žižkov-Karlín, Karlovy Vary. Alternativní podoby řešených lokalit a obecně ukázky způsobů architektonického přemýšlení o problémech a potenciálu současných měst budou vystaveny divácky atraktivní formou v Centru současného umění DOX. Výstava je určena odborné i laické veřejnosti a samozřejmě obyvatelům řešených lokalit.

Výstava

Výstava představí pro každou z lokalit na 15 různých řešení. Divák tak bude moci zhlédnout šedesát pět trojrozměrných modelů zachycujících nejbližší okolí dané lokality se zasazeným navrhovaným řešením. Modely jsou zhotoveny se zřetelem na výtvarnou a vizuální kvalitu. Dále pak bude každý návrh doprovázen realistickými vizualizacemi na velkoformátových tiscích a technickými výkresy ve speciální instalaci navozující atmosféru a identitu řešených míst. Výstava bude doprovázena rozsáhlým katalogem s odbornými texty o dané problematice a doprovodným přednáškovým programem.

Hraniční domy

Téma hraničních staveb řeší lokality na okrajích správních oblastí, které většinou trpí nedostatkem života a zájmu. Potom se dostávají obě oblasti do izolace a nerozvíjejí se tak, jak by mohly. Proč jsou tedy hraniční oblasti často velmi zanedbané, když z jejich životaschopnosti mohou profitovat všichni? Hraniční stavby si zaslouží naši plnou pozornost, stejně velkou, jakou mají centrální oblasti. Hraniční stavby nemusí být pouhou infrastrukturou, ale plnohodnotnou formou městského prostředí. Hraniční stavby svojí podstatou kombinují funkce a charakter obou oblastí, které spojují. Mají ale zároveň právo se vyčleňovat. Hraniční stavby ovšem mohou obě oblasti také oddělovat. Ve většině případů je to negativní jev. Výstava nabízí celý atlas řešení, jak tyto negativní jevy eliminovat a naopak rozvinout potenciál těchto míst.

Výstava [anastomosis] představí výsledky výzkumu, který probíhal v uplynulých dvou letech v ateliéru Petra Hájka a Jaroslava Hulína na Fakultě architektury ČVUT v Praze, ve spolupráci s Laboratoří Experimentální Architektury (LEA).
Výzkumná práce měla za cíl najít nové, inovativní přístupy v oblasti urbanismu. Výsledkem je metoda propojování města architekturou, která pomáhá nastartovat jeho regenerační proces bez pomoci nákladných přestaveb a změn. Tato architektura byla pojmenována [anastomosis] podle termínu používaného v medicíně a biologii k označení propojení orgánových systémů v těle. Výstava celkem představí 65 architektonických návrhů prezentovaných v trojrozměrných modelech a velkoplošných projekcích.

Klíčová slova: