ARCHITEKTI NA JEDNÉ LODI - vize pro Českou Komoru Architektů

Středa, 4. Duben 2012 - 13:20
| Napsal:
POSÍLÍME KOMORU – PODPOŘÍME ARCHITEKTY – ZLEPŠÍME SERVIS

Po téměř roční práci, shromažďování názorů, zjišťování informací vně i uvnitř Komory vám předkládáme vizi pro Českou komoru architektů.

V České republice se ročně pořádá osmkrát méně architektonických soutěží na jednoho obyvatele než v sousedním Německu. Nové stavby a urbanistická řešení tak v drtivé většině vznikají bez účasti architektů a bez konání architektonické soutěže. Když už města a obce výjimečně architektonickou soutěž uspořádají, přihlásí se do ní zpravidla více než stovka ateliérů. Soutěže jsou totiž velkou výzvou a zajímavou příležitostí jak pro zavedené, tak i pro zatím méně známé ateliéry. Architekti zkrátka soutěžit chtějí, jenže často nemají moc příležitostí. Města nutnost vypisovat soutěže obcházejí, připadají jim náročné, drahé a mnohdy jim díky absenci městských architektů ani nepřijdou na mysl. Nízký počet architektonických soutěží se nakonec promítá nejen do mírné frustrace architektů, ale hlavně do celkově nižší úrovně nově vznikající architektury a urbanistických řešení v zemi.

Změnit tento nežádoucí stav může ale právě Česká komora architektů. Zákon jí přímo ukládá pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí, spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování a výslovně také hájit stavovské zájmy autorizovaných osob.

Úlohou Komory tak jednoznačně je vysvětlovat zástupcům státní správy a veřejnosti, jaké jsou přínosy vypisování architektonických soutěží, a jak rozsáhlou odbornou roli zaujímá architekt v celém stavebním procesu. Neméně důležitým úkolem Komory vyplývajícím ze zákona je zasazovat se o změny v legislativě – zákonech a vyhláškách – upravující samotný stavební proces. Vahou své prestiže Komora může podpořit architekty v získávání a vedení soukromých zakázek Velkou pomocí Komory by byla osvěta veřejnosti o práci architekta, jeho kompetencích a schopnostech.

Aby ovšem Komora mohla začít skutečně efektivně naplňovat tyto cíle, potřebuje sama v tuto chvíli projít proměnou. Cílem této změny je symbolicky i doslova otevřít Komoru stávajícím i potenciálním členům, organizačně a nákladově zefektivnit její chod a posílit prestiž v odborné i široké veřejnosti. Naší vizí je otevřená, profesionální a prestižní Komora se společenským přesahem a kvalitním servisem pro své členy, státní správu i veřejnost. Podle této vize je Česká komora architektů institucí, o kterou se jednotlivec může opřít, organizací ulehčující členům výkon složitého povolání, úřadem pro nějž je středem zájmu pokorná služba architektovi a stavební kultuře. A architekti jsou jejími členy dobrovolně a rádi.

Michal Fišer
Jan Hájek
Pavel Hnilička
Petr Janda
Petr Lešek
Pavel Martínek
David Mikulášek
Markéta Smrčková
Josef Smutný
M. A. Tomáš

Více informací najdete zde.

KDO JSOU ARCHITEKTI NA JEDNÉ LODI

Jsme praktikující architekti, kterým stav Komory, stav profese a stav architektury není lhostejný.

Skupina vznikala mezi členy České komory architektů v průběhu loňského roku. Poprvé se hlasitěji ozvala na loňské Valné hromadě, na které prosadila nové zástupce do Představenstva Komory a Dozorčí rady a zápis několika reformních bodů (téma komunikace Komory a zadávání veřejných zakázek) do programu Komory.

V průběhu roku jsme měli možnost analyzovat chod Komory zevnitř i zvenčí a shromažďovat názory architektů a externích odborníků. Na základě těchto podnětů jsme Vám předložili naši VIZI a žádáme Vás o její podporu na VH 2012.

Klíčová slova: