Abstrakce bývalého kostela. V soutěži na rekonstrukci Škroupova náměstí v České Lípě zvítězilo studio M2AU

Pátek, 12. Červen 2020 - 10:14
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na konci listopadu minulého roku vyhlásilo severočeské město Česká Lípa otevřenou architektonicko-krajinářskou soutěž o návrh rekonstrukce Škroupova náměstí včetně přilehlé ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé. Cílem soutěže organizované společností CCEA MOBA bylo najít nové řešení kvalitního veřejného prostoru v městské památkové zóně, kde budou moci obyvatelé trávit volný čas ve stínu zeleně a navštěvovat různé trhy a kulturní akce. O vítězném návrhu v konkurenci 14 týmů rozhodovala porota, ve které kromě zástupců města zasedl architekt Miroslav Cikán, krajinářsá architektka Martina Forejtová, architekti David Kotek a Marek Žáček (náhradník), předsedou poroty byl spoluzakladatel ateliéru re:architekti Ondřej Synek. První cenu získalo brněnské studio M2AU, druhé ateliér krajinné architektury Rehwaldt Landscape Architects, třetí tým architektů ve složení Helena Hlávková, Iva Erlebachová, Kateřina Tomanová, Pavel Schneider, Milan Koloušek, mimořádnou odměnu pak získal atelier Jiřího Žentela.

V architektonické soutěži na rekonstrukci Škroupova náměstí v České Lípě zvítězil návrh studia m2au. Zdroj: m2au
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Linda Boušková, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Norbert Obršál, David Helešic
Ateliér M2AU
Země Česká republika
Město Česká Lípa
Ulice, číslo Škoupovo náměstí
Datum projektu 2020

Škroupovo náměstí má svůj specifický charakter, navazuje na hlavní reprezentativní veřejné prostranství města. Je typické poklidnou a zároveň živou atmosférou. Je to místo, kde se pořádají trhy, které využívají školáci a které má příjemný obytný parter. Jednotlivé vrstvy návrhu vychází z historického vývoje, potenciálu místa a současných potřeb veřejných prostranství. 

Abstrakce kostela

Těžištěm je centrální otevřený prostor umožňující pořádání společenských a kulturních událostí. 

Dominantou náměstí byl farní a děkanský kostel sv. Petra a Pavla spolu s budovou děkanství. Kostel několikrát změnil svou podobu a půdorysnou stopu, na konci 18. století vyhořel a již nebyl obnoven. 

Nekopírujeme doslovně historickou stopu kostela, ale objekty v návrhu připomínáme využitím jiného formátu dlažby. Její postupné shlukování k předpokládanému středu objektů vytváří rovinný prostor pro pořádání trhů. 

Rastr stromů

Otevřený prostor náměstí je doplněn skupinou stromů, která vytváří příjemný stín a vybízí k posezení. Lavice využívají přirozeného spádu a tím umožnují posezení malým i velkým návštěvníkům.  Na místě bývalého děkanského domu je rastr přerušen. Změna dlažby umožňuje pořádání komorních společenských akcí. 

Zelená bordura

Po obvodu náměstí je vytvořen prostor pro zahrádky kaváren, vináren a restaurací, doplněný zelenou bordurou drobných stromů. Stromořadí jsou ukončena dvojicí majestátních platanů, které vytváří pomyslnou bránu. Z výškové úrovně náměstí prostor uzavírají, z pohledu ulice lákají vstoupit.

Druhový výběr stromů přináší na náměstí dynamiku a proměnlivost během roku. Při navrhování byl kladen důraz na dlouhou životnost a schopnost přizpůsobení se měnícím se nárokům na využívání náměstí. 

Hodnocení poroty: Porota výslovně kladně hodnotí dobře využitelný, dostatečně velký víceúčelový prostor v rovinaté části náměstí a kvalitní výtvarné zachycení historické stopy kostela, zvonice a děkanského domu. Doporučuje zároveň doplnit náměstí o výraznější vodní prvek a další mobiliář včetně laviček s opěrkami. Koncepčně správné dopravní řešení náměstí by se mělo přepracovat tak, aby ulice Prokopa Holého fungovala obousměrně. Porota dále oceňuje jednoduché materiálové řešení a dobrý přístup k modrozelené infrastruktuře. Schodiště u ulice Jindřicha z Lipé je vhodně doplněno o dvojici platanů. Pro následující dopracování porota dále doporučuje zvážit zachování stávajících hodnotných stromů a revidovat umístění nových s ohledem na archeologické vykopávky, stejně jako jejich druhový výběr tak, aby potvrdily pobytový ráz náměstí.

Autory návrhu je atelier M2AU ve spolupráci s Musálek architekt, a krajinářskou architektkou Lýdií Šušlíkovou.