Administračka do půlměsíce

Pondělí, 4. Září 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: The RIBA National Awards 2017

Parcela směřující na oválné centrální nádvoří s parkem má atypický tvar a pro zachování genia loci bylo potřeba striktně dodržet návaznost na sousední domy. Díky tomu, jak se to povedlo, byla oceněna porotou britské architektonické soutěže RIBA London Award 2017.

8 Finsbury Circus, WilkinsonEyre, Londýn, Foto: © Dirk Lindner
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Wilkinson Eyre Architects
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Londýn
Ulice, číslo 8 Finsbury Circus
Užitná plocha 22 796.00m2
Poznámka

Foto: © Dirk Lindner

Nová kancelářská budova vznikla na místě bývalého River Plate House. Půdorysný plán budovy i její architektonický návrh vycházejí z urbanisticky zajímavého okolí v centru Londýna, v její těsné blízkosti se nachází také ceněná stavba Britannic House od Edwina Lutyense. Měřítko, proporce a materiály fasády směřující k Finsbury Circus deklarují jednoduchost a jasné pochopení vztahu budovy k charakteru prostranství.

Průchozí přízemí s rozsáhlou halou spojuje náměstí a opačnou stranu blokové zástavby. Hlavní vchody do budovy jsou tak z obou stran. Směrem ke kruhovému prostranství je vstup umístěn symetricky uprostřed. Není tomu tak ale k ulici South Place, kde je vchod do budovy umístěn asymetricky a na vůči sousedním budovám je naopak značně převýšený.

Dvě nejvyšší patra pod mansardovou střechou budovu opticky snižují, což byl požadavek ze strany úřadů, který bylo potřeba dodržet. Stavba se nachází v architektonicky ceněné oblasti s mnoha regulativy. Prostory pod střechou jsou osvětleny vyčnívajícími vikýři a velkorysou střešní terasou.