Archanti dali jihlavskému bytu novou tvář

Středa, 2. Prosinec 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Předmětem rekonstrukce byl interiér bytu v panelovém domě v Jihlavě. Byt se nachází v pátém patře domu, jež je součástí sídliště Březinova. Tato lokalita leží severovýchodně od historického centra Jihlavy, od nějž je přirozeně oddělena hlubokým údolím říčky Jihlávky a lesoparkem Velký Heulos. 

ARCHANTI, Rekonstrukce bytu v Jihlavě - foto © Petr Toman
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Martin Daněk
Ateliér ARCHANTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Jihlava
Ulice, číslo Na Kopci
PSČ 586 01
Suma 800 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2012
Datum realizace 2013

Sídliště bylo postaveno koncem sedmdesátých let dvacátého století a do značné míry úspěšně naplňuje původní ideu většiny sídlišť o volně roztroušené zástavbě v zeleni, v tomto případě přímo v lese. Byt sám má přímou západní orientaci a výhledy do lesoparku. Dům, jehož je byt součástí, je znám pod označením „T06B KDU sekce 8003“. Jedná se o bodový dům se stěnovým systémem a vnitřním schodišťovým jádrem.

Původní stav

Před zahájením rekonstrukce měl byt původní dispozici a většinu materiálů, včetně jádra a kuchyňské linky. Měl však již nově osazena okna (plastová) a balkon se zasklením, tyto úpravy byly součástí zateplení pláště celého objektu. Samotná dispozice je tvořena třemi trakty o osové vzdálenosti 3600 s nosnými stěnami tl. 140. Ve středním traktu je umístěna instalační šachta, v přímé návaznosti na ni pak původní jádro s kuchyní a sociálním zařízením.

Problémy

Tento fakt do značné míry komplikoval celé uspořádání bytu a nevhodné řešení tohoto uzlu je klíčovým bodem přestavby většiny panelových bytů. Nejinak tomu bylo i zde. Po prověření všech reálně myslitelných změn dispozice bylo rozhodnuto, že těžištěm změn se stane úprava středního traktu (kuchyně, koupelna, wc), další dva trakty (obývací pokoj a ložnice) zůstanou funkčně zachovány a jejich úpravy budou spíše renovujícího charakteru.

Řešení

Opakovaný problém zbytečně rozkouskovaného prostoru bytů v panelových domech byl řešen vybouráním dvou velkorysých otvorů v příčných stěnách, a to mezi obývacím pokojem a kuchyní, symetricky pak mezi kuchyní a ložnicí (tento byl následně opatřen dveřmi). Prakticky zrušena pak byla nenosná příčka mezi vstupním prostorem chodby a obývacím pokojem, na jejím místě pak byla navržena dvoudílná, částečně posuvná stěna z mléčného skla (zatím nerealizováno). Dle návrhu dále došlo ke kompletní demolici původního jádra (oblíbený umakart). Nové místnosti kuchyně, koupelny a wc jsou pak znovu vytvořeny zbudováním dvou příček, po celé šířce přepažujících střední trakt. Kuchyně je tak z původní „chodbovité“ pozice přesunuta blíže k fasádě (a tedy k oknu). Tím je umožněno, aby se koupelna s wc rozšířila na celou šířku traktu a stala se tak plnohodnotným hygienicko-relaxačním prostorem. S ložnicí je pak propojena novým otvorem s posuvnými dveřmi. Nové instalace kuchyně i koupelny jsou k šachtě vedeny podlahou, resp. podhledem (digestoř).