Architekt Radek Hadrbolec si na Vysočině postavil vlastní dům pojatý jako moderní stodolu

Čtvrtek, 13. Prosinec 2018 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na první pohled bychom jen těžko určovali, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci starého domu. Je to dáno jednoznačně archetypálním pojetím domu - kvádru se sedlovou střechou - a použitými přírodními materiály. Sám architekt Radek Hadrbolec nazývá stavbu, kterou navrhoval jako vlastní rodinný dům, "banální stodolou". Přesto na domě najdeme několik současných prvků - hmotu domu architekt příčně „prorazil“, čímž vznikla krytá terasa (navíc opatřená krásnými posuvnými vraty), prosklení části jižní fasády pak přivádí dostatek slunce do interiéru, který se v místě haly otevírá až do krovu.

Dům pro Vysočinu, Radek Hadrbolec © Tomáš Augusta
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Radek Hadrbolec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Humpolec - Plačkov
Datum projektu 2013
Datum realizace 2018

Pozemek se nachází na okraji vesnice, kolem pole, lesy, rybníky a kopce. Dům je tvarově lapidární. Jednoduchá banální stodola - osvědčený kvádr se sedlovou střechou. Pro drsný kraj staletí osvědčené řešení. Umístěním podél severovýchodní hranice pozemku není zahrada domem rozdělena, celek zůstává zachován. Z domu na jih je vidět většina zahrady.

Jsou použity klasické materiály kámen, sklo, dřevo, černý kov. Fasáda je kamenná. Kolem tepelně izolačního keramického zdiva je 180mm kamenná přizdívka se 40mm provětrávanou vzduchovou mezerou. Všechen kámen byl použit z okolních polí tak, jako kdysi. Oplechovaná ostění odkazují na současnost.

Dům příčně protíná krytá terasa - průchod, průjezd, přístřešek pro auto -, který slouží zároveň jako vstup do domu, vstup do skladu a výlez na terasu. Z obou stran uzavíratelnými posuvnými vraty „do stodoly“ se jednoduše dá měnit využití. Jednoduchý prvek vytváří zajímavý průhled do zahrady a funguje jako exteriér a interiér zároveň. Díky vratům se tak i minimalizuje počet oken a dveří na fasádě. Krytá terasa obezděná kamenem v horku chladí, akumuluje teplo přes den a večer z kamene teplo sálá.

Velké prosklené plochy k jihu propojují obývací halu se zahradou. Hala se otvírá přes 2 podlaží do podkroví. Interiéru dominuje kamenná štítová zeď. Stejný kámen z polí použit i na venkovních zpevněných plochách. Stropy jsou trámové dřevěné. Dispozice jednoduchá úsporná, odpady napojeny na jedinou stoupačku.