Bydlení pro seniory – nominace soutěže Ještěd F kleci #13

Čtvrtek, 19. Únor 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Dalším studentským projektem nominovaným v letošním ročníku soutěže Ještěd F kleci je návrh bydlení pro seniory. Návrh zohledňuje potřebu soukromí obyvatel, ale současně se zabývá i prvkem socializace seniorů jak v jejich komunitě, tak zapojením do společenského života obecně.

Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13
Fotoalbum: 
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - axonometrie
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - situace
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - situace
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - půdorys
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - půdorys
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - řez
Šimon Marek, Bydlení pro seniory - nominace soutěže Ještěd F kleci # 13 - řez
Katalogový list: 
Autor Šimon Marek
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha - Slivenec
Datum projektu 2015

Bytový komplex pro soběstačné seniory na „návsi” městské části Prahy s výrazným vesnickým charakterem je upravenou formou chráněného bydlení, orientovaného především na společenský život, více než na běžnou asistenční péči. Pro větší individualizaci rezidentů zde pokoje zastupují soukromé byty a společné místnosti pak soustava centrálních budov. Tvarosloví celku stojí na dialogu původních částí obce, opakujících se detailech, charakteristických pro náves a okolí, jimiž jsou zejména cihlové zídky oddělující veřejné od soukromého, průchody mezi domy, venkovní schodiště, uličky a stavební materiály.

Schématem skladby staveb jsou tři základní okruhy, vnější, částečně sledující hranice pozemku, tvořený bytovými jednotkami o kapacitě 84 osob, střední, tvořený soukromými dvorky/předzahrádkami, přilehlými k jednotlivým bytům a vnitřní jádro se společnými funkcemi, hlavním socializačním nástrojem objektu. Střešní zahrada funguje jako substituující prvek pro bytové jednotky ve 2 NP, kterým nepřísluší osobní předzahrádka.

Součástí objektu je rovněž veřejná samoobsluha s přístupem z hlavní ulice, sloužící nejenrezidentům, ale obyvatelům Slivence obecně, podobně jako „poloveřejný” prostor při hlavním vstupu do komplexu, jenž je ideově platformou pro spojení seniorů a vesnice prostřednictvím společných volnočasových aktivit. Proto jsou nejtransparentnější prvky jádra umístěny ve východní, veřejnosti nevjíce otevřené části pozemku (kuchyně, společenská místnost, přednáškový sál) a naopak, prvky nejvíce zasahující do soukromého života obyvatel (prádelna, sušárna, kolárna) jsou ukryty hlouběji ve vnitrobloku v části západní. Rozbitá struktura jádra spolu se štíhlými průchody mezi zdmi vymezujícími celek vzhledem k uliční čáře, vytváří zejména v soukromých částech objektu množství intimních zákoutí smývajících hranici mezi soukromým a veřejným životem.

Dalším bodem je bezprostřední propojení objektu s blízkou základní a mateřskou školou, umožňující žákům využívat skleník, dílnu a bazén, popřípadě na severní části pozemku se rozprostírající sad.

Ateliér Ing. arch. ak. arch. Jana Hendrycha a Ing. arch. Ing. Jiřího Janďourka