Cena B. Fuchse III.: Svitavské nábřeží – zásahy

Čtvrtek, 7. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Dalším finálovým projektem studentské soutěže o nejlepší projekt letního semestru 2011/12 Fakulty architektury VUT v Brně se stal návrh oživení různých částí řeky Svitavy.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Zdeňka Sedláková, Linda Píšová, Lenka Gulačová
Škola FA VUT
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Brno
Ulice, číslo Svitavské nábřeží
Datum projektu 2012

Projekt se věnuje problematice městských nábřeží. Zahrnuje teoretickou část podloženou studiem literatury, analytickou část vycházející především z vlastních průzkumů v terénu a rešerši referenčních projektů. Tyto části jsou shrnuty v brožuře Analýzy. Navazuje soubor navržených zásahů pro zlepšení kvalit, obyvatelnosti a využitelnosti lokality obsažený v brožuře Zásahy. V závěru budou získané znalosti využity pro zpracování diplomové práce.

Během čtyř semestrů se věnujeme práci pod jednotícím titulem „Nová nábřeží.“ Hlavním cílem je vytvoření dostatečné teoretické a názorové základny pro zpracování a obhájení diplomové práce v příslušném rozsahu a kvalitě a zároveň obohacení a prohloubení dosud získaných znalostí s důrazem na oblast urbanismu. Zároveň bychom rády prací poukázaly na problematiku brněnského nábřeží Svitavy, které považujeme za místo s obrovským potenciálem, bohužel značně nedoceněné. Cílem práce je tedy i potenciální navození veřejné diskuze na téma Svitavské nábřeží.

Jako studentky magisterského programu se připravujeme pro samostatnou projekční i řídící činnost, proto rovněž naše práce bude samostatná, vycházející z vlastní iniciativy a zájmu o danou oblast. Rovněž se budeme seznamovat se současnými trendy a tendencemi ve světě a samy budeme přispívat svými myšlenkami k jejich rozvíjení v našem prostředí.
 

název Svitavské nábřeží – zásahy
autor Zdeňka Sedláková, Linda Píšová, Lenka Gulačová
vedoucí práce doc.Ing.arch. Gabriel Kopáčik, Dr.
soutěž Cena Bohuslava Fuchse III.
semestr letní 2011/12
umístění finalista

Cena Bohuslava Fuchse je studentská soutěž, kterou pořádá Studentská obec Fakulty architektury VUT v Brně. Jedná se o cenu za nejlepší studentský ateliérový projekt. Je udílena dvakrát ročně nezávislou porotou, v zimním a letním semestru.