Coworking pro Porto – nominace soutěže Ještěd F kleci #14

Čtvrtek, 16. Červenec 2015 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na konci června byly vyhlášeny oceněné projekty letního semestru studentské soutěže Ještěd F kleci #14, která je pravidelně vyhlašována na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Jednou z nominovaných prací je návrh Anny Hrušové, která řešila projekt v rámci mezinárodní soutěže na oživení historického centra portugalského města Porto.

Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Fotoalbum: 
Anna Hrušová / Coworking pro Porto - nominace soutěže Ještěd F kleci # 14
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 -  architektonický detail
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - pohled z mostu Gustava Eiffela
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - půdorys
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - půdorys 1.P.P.
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - půdorys 2.N.P.
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - půdorys 3.N.P.
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - situace 1:500
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - řez
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Anna Hrušová / Coworking pro Porto, nominace soutěže Ještěd F kleci # 14 - vizualizace
Katalogový list: 
Autor Anna Hrušová
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Portugalsko
Město Porto
Datum projektu 2015

Portugalská města jsou živé organismy, z Porta však vášnivá portugalská nálada pomalu vyprchává. Proto si projekt Coworking pro Porto dává za cíl nejen vytvořit fungující coworkové centrum, ale také celkově probudit dnes usínající část města s nejkrásnějším výhledem na druhý břeh řeky obývaný továrnami na portské víno. Filozofií coworku je přilákání a propojení mladých talentovaných lidí, kteří by jinak do kontaktu vůbec nepřišli. Pozadí projektu je podpořeno mnohem obecnější myšlenkou. Tou je možnost propojit moderní přístup ke každodenní pracovní činnosti a zájem širší veřejnosti o veřejné prostory tak, aby byl i pouhý kolemjdoucí místem a myšlenkou coworku osloven.

Druhé největší portugalské město Porto se nachází na severozápadě Pyrenejského poloostrova, na pomezí Atlantického oceánu a řeky Douru. Řeka rozděluje oblast na dvě části, které se vzájemně doplňují. Na jedné straně se nachází kulturní a historické centrum Porta a na druhém břehu řeky, v aglomeračním městě Via Niva de Gaia, sídlí továrny na výrobu portského vína, které volně přecházejí v klidnější obytné zóny.

Projekt vznikl na základě mezinárodní soutěže, která si dává za úkol probudit a celkově oživit okolí historického centra a nabídnout mladým profesionálům pracovní prostor, který bude vyhovovat současným trendům. K tomuto účelu byla vybrána nevyužitá oblast nad řekou Douro. Parcela projektu se nachází za hradbami historického centra města s výhledem na Eiffelův most a již zmiňovaný druhý břeh řeky Douro, které náleží městu Via Niva de Gaia. Řešenou oblast ilustruje situační mapa.

Úkolem bylo vytvořit nejen fungující coworkové centrum, ale také celkově probudit dnes usínající část města s nejkrásnějším výhledem na druhý břeh řeky obývaný továrnami na portské víno. Objekt má sloužit převážně k pracovní činnosti.

Filozofií coworku je přilákání a propojení mladých talentovaných lidí, kteří by jinak do kontaktu vůbec nepřišli. Pozadí projektu je podpořeno mnohem obecnější myšlenkou. Tou je možnost propojit moderní přístup ke každodenní pracovní činnosti a zájem širší veřejnosti o veřejné prostory tak, aby byl i pouhý kolemjdoucí místem a myšlenkou coworku osloven. Pracovní komplex proto nabízí jak část soukromých pracovních prostorů, tak části veřejnosti volně přístupné. Rozmanitost parcely popisuje atmosférická mapa, která ukazuje na jednotlivá specifika řešené oblasti.

Nejvýraznějším omezením prostoru je silnice, která obloukem protíná celý pozemek. Definuje ho na část pod mostem a na část nad mostem, přičemž část pod mostem je ta klidnější s výhledem na druhý břeh řeky. Terén odtud pozvolně stoupá až k úrovni silnice a s ním se mění klid a míra soukromí, který zmíněný most překvapivě nabízí.

Právě z toho důvodu jsem se snažila k výraznému (a na první pohled negativnímu) prvku silnice najít pozitivní postoj, který vedl k využití klidného soukromého pracovního prostoru pod mostem a vytvoření veřejnosti přístupných částí v horní části pozemku.

Klidovou část pod mostem lze vnímat jako terasu s výhledem. Lemuje ji stará ozdobná zeď, na kterou navazuje dramatický spád terénu až k řece Douro.

Nové pojetí, do té doby nevyužívaného pozemku, dává do kontrastu starou kamennou zídku s pozůstatky oken a bránu se třemi obloukovými vstupy na severovýchodě pozemku. Ta zde ohraničuje pozemek, ale také zachovává určitý pocit tajemství a vnáší obraznou otázku „co se zde asi dříve odehrávalo“, přestože podle historických fotek zde nikdy nic nebylo. Vedle klíčového rozdělení pozemku silnicí, je významným aspektem návrhu měřítko okolní zástavby. Nedaleko pozemku se nachází Praca de Ribeira, náměstí, které je spolu s dalšími památkami zapsané v UNESCO. Historická podoba města podtrhuje architektonické prvky pestré portugalské architektury. Zástavba je tvořena drobnými městskými domy většinou ne více než třípatrovými. Drobné domky v okolí determinují celkovou velikost navrhovaného areálu, který je koncipován s ohledem k současnému rázu této městské části. Celkový návrh je rozprostřen v několika úrovních, které terén kopírují a díky tomu velikostí neruší stávající zástavbu.

Soubor budov tvoří polouzavřený areál, který nabízí jak volně přístupné veřejné části, tak i soukromé pracovní prostory. V budově, která otevírá areál ze západu, je umístěno administrativní zázemí s konferenční místností, který přímo sousedí s malým dvorečkem směřovaným na sever. Patro výše je věnováno coworku. Coworku, který je zaměřen na malé firmy a jednotlivce toužící po kontaktu s firmami podobného rázu. Nacházejí se zde 3 kanceláře rozdílných velikostí, s jedním společným centrálním prostorem. Ten plní účel potkávání a navazování kontaktů mezi jednotlivými firmami.

Centrální prostor je od administrativní části oddělen schodištěm a je rozdělen na část nacházející se pod mostní konstrukcí a na část, která je umístěna pod náměstím. Hlavní vchod se nalézá na úpatí schodiště. Prostory jsou doplněny podzemním parkovištěm, do kterého je přístup ze západního konce areálu. Podzemní parkoviště pokrývá plochu pod administrativní budovou a centrální částí 1NP.

Návštěvník, který coworkové centrum navštíví, se nejdříve zaregistruje u recepce. Zde má možnost odložit si nepotřebné věci v nedalekých skříňkách. Dále pokračuje hlavní uličkou, kde si může začít vyhlížet své pracovní místo.

Hlavní pracovní prostor se nachází pod mostovou konstrukcí. Jelikož terén pod mostem mírně stoupá, kopíruje ho, čímž dává za vznik přirozenému rozvrstvení jednotlivých pracovních částí. Ty jsou rozděleny do sedmi sektorů s pěti výškovými úrovněmi. I přes to, že je prostor pospolitý, nabízí několik rozdílných atmosfér. Nejklidnější a nejchráněnější je první a poslední sektor. Díky rohovým pozicím jsou jako jediné tvořeny na sebe kolmými zdmi a tím vytváří vyšší míru pocitu klidu. Směrem do středu pracovního prostoru je každý díl čím dál tím více otevřený. Ke každé pracovní úrovni náleží také terasa s řadou stromů a starou kamennou zdí. Právě odtud je jeden z nekrásnějších výhledů na protější stranu břehu, na město Via Nova de Gaia, Eiffelův most a klikatící se řeku Douro.

V těsné blízkosti pracovního prostoru je umístěno zázemí s technickou podporou coworku. Zde má návštěvník možnost tisknout či kopírovat a dále využívat malé skupinové místnosti pro menší jednání a meetingy.

Druhá polovina podlaží je spíše klidová a odpočinková. Nachází se zde kruhové atrium, které nabízí příjemnou atmosféru pro lehké občerstvení nebo odpočinek s kávou. Pro tyto účely se zde nachází kuchyňka se skládkem potravin a také místnost s kávovarem, která je vybavena křesly a pohovkami. Tento prostor je koncipován jako přirozené prostředí pro setkávání coworkerů, kteří mají zájem navázat nové vztahy a kontakty, na jejichž základě je možnost spolupracovat na nových projektech. O podlaží výše se nachází náměstí s malou kavárnou, ze které je též výhled na protější břeh řeky a celé údolí. Vizuální clona, která odděluje náměstí od frekventované silnice, tvoří lehká konstrukce pergoly, porostlá popínavými rostlinami. Pergola vytváří příjemný stín a spolu s rostlinami dodává celému náměstí svěží atmosféru.

4. ročník – bakalářská práce
Atelier Suchomel / Šaml