Evangelický kostel na Moravě nabízí po rekonstrukci od studia Objektor kulturní a společenské využití

Úterý, 5. Listopad 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Evangelický kostel v malé moravské obci Hodslavice prošel od svého vzniku na začátku 19. století řadou úprav. Poslední rekonstrukce se ale kostel dočkal v padesátých letech minulého století. Tamní farní sbor proto už několik let připravoval projekt opravy kostela, který by vyřešil technické problémy stavby a zároveň upravil interiér, tak aby umožňoval širší využití. Rekonstrukci navrhlo mladé studio Objektor ve spolupráci s architektem Kamilem Mrvou. Čistě pojatý interiér zdůrazňuje cenné restaurované prvky, nové uspořádání prostoru pak dovoluje konání kulturních a společenských akcí, které jsou dnes pro činnost farních sborů velmi důležité. 

 

Rekonstrukce evangelického kostela v Hodslavicích, studio OBJEKTOR © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Václav Šuba, Jakub Červenka
Ateliér studio OBJEKTOR
Spolupracovníci Kamil Mrva
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Hodslavice
Ulice, číslo Hodslavice, 135
PSČ 74271
Datum realizace 2019

Hodslavský kostel byl postaven roku 1813 pro jeden ze tří nejstarších evangelických farních sborů na Moravě. Nutnost stavebních úprav společně s proměnou života v evangelické církvi generovaly projekt, integrující nové potřeby farního sboru společně se současným přístupem k péči o sakrální stavby.  

Návrh zdůrazňuje tektoniku kostela, odhmotňuje prostor od rušivých vrstev. Jsou odstraněny nánosy nevhodných barevností a materiálů a nahrazeny jednotnou výmalbou v bílo-šedých valérech a podlahou z masivního dřeva a pískovce. Klidný podklad dá vyniknout stávajícím symbolům a detailům, které jsou s péčí restaurovány – od kvalitního dubového mobiliáře z 50. let po drobné fresky či vitráže. Čitelnost prostoru je zdůrazněna novou koncepcí osvětlení. Lokálně je přiznáno kvádrové kamenné zdivo, stejně tak kamenná ostění vstupů. Nově navržené prvky mají současný detail, ale materiálově navazují na odkaz vybavení kostela. Je kultivována typografie verše v prvním poli klenby. V neposlední řadě je řešen odvod vlhkosti a vytápění kostela i návazné plochy exteriéru.  

Proměnou prošlo i prostorové uspořádání kostela. Nový tvar pódia v presbytáři a odstranění lavice pro faráře umožňují víceúčelové užití prostoru pro všechny sakrální i kulturní aktivity, které jsou nedílnou součástí dnešního života farního sboru. Oltářní stůl i s křížem je odstraněn a nahrazen novým stolem Páně; zvýrazněna je tak charakteristická vitráž v čele kostela. Za vstupní předsíní je navrženo zázemí pro církevní i společenské aktivity. Varhany na kruchtě musely být kvůli špatnému technickému stavu odstraněny, na jejich místě ale vzniká další vrstva kulturního života – mobiliář sloužící ke studiu a archivaci fragmentů kostela i dokumentů z obce, nahrazující ztracenou hodslavskou kroniku.