Historický dům Zlatý Beránek v Karlových Varech prošel dlouholetou rekonstrukcí podle studia IN-FORM-ARCHITEKTI

Čtvrtek, 25. Červenec 2019 - 0:12
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Po dlouhých osmi letech průzkumných, restaurátorských a stavebních prací se dům Zlatý Beránek, jenž byl na jedné z karlovarských lázeňských promenád postaven koncem 19. století, opět probudil k životu. Ateliér IN-FORM-ARCHITEKTI přistoupil k rekonstrukci domu s náležitou pokorou a díky úzké spolupráci s restaurátory dokázal objektu navrátit jeho původní, elegantní zdobnost. Obnovené historické prostory architekti doplnili novodobě pojatými prvky v podobě minimalisticky řešených koupelen.

Obnova lázeňského domu Zlatý Beránek v Karlových Varech, IN-FORM-ARCHITEKTI © Jakub Skokan, Martin Tůma / Boysplaynice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Lukeš, Petra Kunarová
Ateliér IN—FORM—ARCHITEKTI
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Karlovy Vary
Ulice, číslo Stará louka
Suma 27 000 000.00
Měna CZK
Datum realizace 2019
Užitná plocha 640.00m2
Zastavěná plocha 303.00m2

Pětipodlažní dům z konce 19.století, který je kulturní nemovitou památkou, se nachází na úzké gotické parcele v historickém jádru města Karlových Varů, v těsné blízkosti lázeňských pramenů. Svojí jižní fasádou je orientován do ulice Stará louka – jedné z hlavních lázeňských promenád. Dům je charakteristický jak svojí bohatou štukovou výzdobou se zlacenými prvky, tak i svou prostorovou traktací do třech celků. Výrazným prvkem interiéru je kromě štukové výzdoby a jemných ornamentálních leptů okenních skel, především velkorysé centrální schodiště s kovaným zábradlím a zlacenými florálními prvky.  

Díky svému urbanistickému, architektonickému, ale i konstrukčnímu a materiálovému řešení je dům jedním z typických představitelů lázeňské architektury Karlových Varů. Jeho měřítko jej však předurčuje spíše ke komornímu využití. V současné době slouží dům obdobně jako před rekonstrukcí převážně k ubytování lázeňských hostů, konání malých recepcí a k provozu drobných služeb. Standard ubytování lázeňských hostů stejně jako jejich pohodlí se však stavebními úpravami výrazně zvýšilo.  

Projekčním pracím předcházelo detailní zaměření a pasportizace domu. Nedílnou součástí byly podrobné průzkumné práce, jež zahrnovaly stavebně-historický a stavebně-technický průzkum stavby. Ty vymezily jak historicky cenné konstrukce a prvky, tak i technické neduhy, především v podobě aktivní dřevomorky. Jako zásadní se pak ukázaly stratigrafické průzkumy štukové výzdoby a kovaných prvků, které naopak mimo jiné odhalily v jedné z reprezentativních místností unikátní fládrovaný strop, jenž je vzhledem k použité technice a jemnosti zdobení zcela výjimečný – podobných příkladů je ve všech západočeských lázních možné najít jen několik.  

Základním cílem stavebních úprav se tedy stalo především dostat dům znovu do dobré kondice – zbavit konstrukce dřevokazných hub, obnovit zastaralé technické sítě i vybavení domu a v neposlední řadě setřít všechny vrstvy nánosů za posledních padesát let existence domu, aby mohl opět vyniknout jeho jemně zdobný charakter.  

Důraz byl kladen na úzkou spolupráci s restaurátorem i zástupci památkové péče. Bohatá štuková výzdoba stěn a stropů byla pečlivě zrestaurována, stejně jako kované zábradlí hlavního schodiště a vstupní mříž. Bohužel již vyžilá dřevěná kastlová okna byla vyměněna za repliky, vnitřní dveře z 90. let byly nahrazeny novými dřevěnými s obložkovými zárubněmi. Lze říci, že všechny nové vstupy spíše podporují charakter domu – na několika místech byla obnovena původní velkorysá dispozice, nově byly provedeny všechny povrchy podlah a stěn, přičemž byl kladen důraz na jejich kvalitu a nadčasovost.  

V ryze současném technologickém a materiálovém taktu byly ztvárněny koupelny hostinských pokojů. Výtvarný přístup k návrhu a realizaci autorských zařizovacích předmětů nejenom pravdivě podtrhuje technologický posun schovaný pod omítkou těchto místností, ale zároveň je pro nás i způsobem, jak prokázat čest původním řemeslně zdatným stavitelům, kteří nás svou prací inspirovali a podpořit jejich odkaz užitím současných prvků — novotvarů — navázat současnými řemeslnými šperky lokálních dílen.  

Projekční, průzkumné, restaurátorské i stavební práce trvaly s přestávkami osm let. Součástí návrhu byl také malý lázeňský provoz, který měl využívat místní zdroj vřídelní vody. Tento se však nakonec nerealizoval. Ačkoliv byla rekonstrukce nakonec spíše pokorná a nepouštěla se do velkých experimentů, je realizovaná obnova lázeňského domu pro jeho další existenci a současné využití naprosto klíčová. Škoda jen, že součástí zadání nebyla i spolupráce s novým provozovatelem hotelu na zařízení interiéru, neb tmavý těžký nábytek křehkým zdobným prostorům věru neprospívá.