Jihočeská statická kancelář vyprojektovala hotelový komplex v Chorvatsku pomocí BIM

Čtvrtek, 19. Září 2019 - 0:00
| Napsal:

Právě vznikající hotelový komplex u chorvatské Opatije nijak nevybočuje z typické zástavby přímořských hotelů v této oblasti. Díky složitým základovým poměrům a potřebě komplexního řešení použitých konstrukcí a technologií však bylo nutné použít nejmodernější přístupy 3D modelování jak při projektu, tak při následné výstavbě.

Hotelový komplex Costabella, Opatija, Chorvatsko - vizualizace
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Vladi Bralič
Zodpovědný projektant
Světadíl Evropa
Země Chorvatsko
Město Opatija
Datum projektu 2017
Datum realizace 2019

Dispozice hotelového komplexu

Projekt hotelového komplexu je situován na svažitém terénu klesajícím k Jadranskému moři nedaleko města Opatija v Chorvatsku. Komplex se skládá z hlavní hotelové části a čtyř vilových objektů. Samostatný objekt pak tvoří venkovní bazén, který je propojen s ostatními částmi komplexu pomocí výtahu a schodiště, které současně umožňuje pohodlný přístup z hotelu až na úroveň moře.

Objekt hotelu má čtyři podzemní a šest nadzemních podlaží. V nejnižším podlaží budou moci hosté využít fitness, o patro výš pak autor navrhl wellnes s příslušným technickým zázemím a parking. Další parkovací plochy nalezneme ve druhém podzemním podlaží, kde je dále umístěn krytý bazén a komerční prostory parkingu. První podzemní podlaží je věnované gastronomické části komplexu s restaurací, kuchyní a salonky. Hoteloví hosté vstupují do hotelu skrze lobby s recepcí v úrovni prvního nadzemního podlaží. Další čtyři patra pak slouží ryze ubytovací funkci s celkovou kapacitou 132 pokojů. V posledním podlaží nalezneme vedle hotelové části také restauraci se střešní terasou.

Čtyři vily, které doplňují hlavní budovu hotelu, mají různé půdorysy o dvou až třech podlažích, dvě vily kopírují svažitý terén a jsou hmotově řešeny s terasovitě ustupujícími podlažími. Celkově vily nabízí ubytování v 63 apartmánech.

Hotel Costabella / vilová část komplexu

Složité základové poměry a konstrukční řešení

Konstrukční část projektu včetně statické části řešila Statika – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. První oříšek pro projektový tým představovalo vyřešení založení stavby ve složitých základových podmínkách, které spočívalo v návrhu základů jednotlivých objektů na skalním a poloskalním podloží s různým stupněm zvětrání. Při výpočtech a modelech bylo rovněž nutné zohlednit seismicitu v lokalitě stavby. K dokonalé simulaci dané situaci sloužily projektovému týmu navíc pomocné výpočty na pružném podloží s modulem Soilin.

Základy objektů byly na základě výpočtů a modelů navrženy jako plošné, na základových deskách a pasech. Většinu nosných konstrukcí navrhli autoři projektové části v podobě monolitického železobetonu, menší části pak byly provedeny buď ve formě železobetonových prefabrikátů nebo z ocelových prvků.

3D model jako efektivní projekční nástroj

Zpracování 3D modelu jednotlivých objektů a výkresové dokumentace ve stupni prováděcí dokumentace včetně podrobného rozkreslení výztuže řešili projektanti v rámci programu Allplan Engineering. Výpočty pak byly prováděny v programu SCIA Engineer.

Program Allplan umožnil 3D modelování jednotlivých objektů, generování výkresů tvarů včetně řezů a následně dopracování výkresů výztuže včetně jejich podrobného rozkreslení a příslušných výkazů. V porovnání se 2D projektováním je zde výhodou přehlednější orientace ve tvarově složitých objektech či snadné vytváření řezů. Další nespornou výhodou je, že všechny úpravy a změny se projeví v celém modelu i jednotlivých výkresech, což eliminuje možné kolize a zefektivňuje tvůrčí proces celého týmu.

Hotel Costabella / 3D statický model

Sdílení informací díky modulu Allplan Share a BIM Plus

Modul Allplan Share využil projekční tým pro souběžnou práci více projektantů na jednotlivých objektech, čímž došlo k urychlení projekčního procesu a včasnějšímu odhalení možných kolizních bodů. Ke komunikaci se stavebními projektanty a zástupci investora využívali projektanti modul BIM Plus, který se osvědčil jako vhodný nástroj pro lepší orientaci a koordinaci v prostorově složitých částech objektů.

Provádění statických výpočtů pomocí software SCIA Engineer a následné modelování a vyztužování v programu Allplan Engineering spolu s rozsahem a složitostí projektu přineslo projekčnímu týmu Jihočeské stavebně konstrukční kanceláře řadu cenných zkušeností, které úspěšně uplatňuje ve svých dalších projektech.

Tento článek vznikl za podpory společnosti Allplan.

Společnost ALLPLAN je globálním poskytovatelem otevřených řešení pro Building Information Modeling (BIM) a již více než 50 let udává směr v digitalizaci stavebnictví. Společnost nabízí inovativní nástroje orientované na požadavky uživatelů pro plánování a výstavbu staveb a inspiruje své zákazníky v uskutečnění jejich vizí. ALLPLAN se sídlem v Mnichově je součástí Nemetschek Group. Více než 400 spolupracovníků na celém světě vytváří s nadšením úspěšný příběh.