Klasicizující budovy VŠCHT v Dejvicích propojily krystalické lávky od studia ov-a

Středa, 14. Říjen 2020 - 20:32
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze sídlí v dejvickém kampusu vysokých škol. Využívá přitom dvě rozlehlé sto let staré historizující budovy podle návrhu profesora Antonína Engela, který na začátku minulého století určil také celkový urbanistický rozvoj Dejvic - pracoval přitom primárně s velkými kompaktními bloky odpovídajícími klasicistnímu způsobu tvorby měst. K realizaci propojujících můstků podle Englova návrhu už ale nedošlo. Před 3 lety tak VŠCHT uspořádala vyzvanou architektonickou soutěž, ve které zvítězilo pražské studio ov-a architektů Jiřího Opočenského a Štěpána Valoucha. Geometrie ocelových trubek má podle autorů odkazovat ke světu organické chemie, konkrétně benzenovému jádru. Konstrukce 24 metrů dlouhých lávek byly na místo dopraveny vcelku a jeřáb je poté usadil na jejich místo. Nejedná se o první zásah architektů do budovy VŠCHT - minulý rok studio ov-a dokončilo konverzi nevyužívané kotelny na neformální studentský prostor.

Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Ateliér ov-a
Země Česká republika
Město Praha 6 - Dejvice
Ulice, číslo Studentská
PSČ 166 28
Suma 49 000 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2017
Datum realizace 2020
Užitná plocha 110.00m2
Zastavěná plocha 205.00m2
Poznámka

Projekční tým: Ing. arch. David Balajka, Ing. arch. Romana Bedrunková, Ing. arch. Magdaléna Havlová, Ing. arch. Antonín Pokorný, Ing. arch. Anna Schneiderová 

Spolupráce: Ing. Jan Blažek | V-CON | konstrukce

Klient: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Délka lávek: délka lávek 24,5m

Dva spojovací můstky jsou umístěny v místech původně uvažovaného spojení obou budov od jejich autora architekta Antonína Engela z roku 1936. Návrh spojoval obě budovy masivní zděnou konstrukcí na pilířích a klenbách.  

V roce 2017 vypsal investor VŠCHT vyzvanou architektonickou soutěž, na návrh současných propojovacích můstků s cílem dokončit původní myšlenku a spojit obě budovy VŠCHT v jeden celek. Ze třech vyzvaných soutěžících (ov-a, Projektil architekti, Karel Thér) byl jako vítězný vybrán návrh ateliéru ov-a.


Původní návrh můstků podle návrhu Antonína Engela z roku 1936. Zdroj: ov-a

Budovy jsou propojeny lehkými prosklenými můstky krystalického tvaru. Prostorová mřížka ocelových trubek působí jako napnutá mezi budovami. Mřížka spojuje obdélník se šestiúhelníkem, který odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru. Krystalická podoba spojovacích můstků v sobě nese sochařskou kvalitu a lehkost, která doplňuje dvě stávající solidní klasicizující budovy. Struktury obou lávek jsou rozdílné, jejich geometrie se zrcadlí. Prosklené krystaly se stávají novou značkou VŠCHT, ukazují dynamický vnitřní svět naší přední chemicko-technologické univerzity, který probíhá za zdmi původních budov ČVUT.


Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Rozpon 24 metrů překonávají mosty bez podpory. Návrh eliminuje dodatečné zásahy do komunikace chodníků a inženýrských sítí, vyloučení dopravy v ulici Studentská omezuje na několik hodin. 

Mostní konstrukce obou lávek tvoří prostý nosník uložený na dva železobetonové pilíře, které jsou přisazeny k fasádám stávajících budov. Pilíře budou obloženy soklovým kamenem a opticky sjednoceny s fasádou budovy. Diagonály ocelové konstrukce slouží jako vzpěra a táhla a tak pomáhají vynášet střed mostu. Konstrukce je zasklená z exteriéru tepelně izolačním dvojsklem s tmelenou spárou. Plný strop lávky ztužuje konstrukci a brání nadměrnému přehřívání. Podlaha s betonovou vrstvou tlumí chvění konstrukce. Lávky jsou uzavřené automatickými prosklenými dveřmi. 


Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice

Konstrukce lávek je usazena na dva železobetonové pilíře, které byly vetknuty do historických fasád v místě původních vystouplých pilastrů. Pilíře jsou založeny u paty objektů na základové roznášecí desce podpírané mikro-pilotami. 

Ocelová konstrukce lávky byla vcelku přivezena na místo jako nadměrný náklad. Během transportu bylo nutné nadzvednout tramvajové troleje. V nočních hodinách došlo k přerušení tramvajové dopravy na ulici Evropská. Po transportu na místo byla konstrukce během několika hodin osazena na podpory mobilním jeřábem o nosnosti 40 tun.


Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice


Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice


Spojovací lávky VŠCHT, Opočenský Valouch architekti © BoysPlayNice