Kulturní centrum Victora Jary

Středa, 27. Červen 2012 - 2:00
| Napsal:

Díky přispění a spolupráci města Soignies, banky Dexia a belgicko – francouzské komunity vznikl kulturní polyfunkční sál, který dokáže nabídnout městu Soignies kulturní obohacení v nadregionálním měřítku.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Yves Weinand, Florence Hoffmann, Olivier Bastin, Michaël Bianchi, François Lichtlé, Pierre Larauza
Ateliér Bureau d'Etudes Weinand, L'Escaut Architectures
Světadíl Evropa
Země Belgie
Město Sognies
Datum realizace 2009

Krajina zvedající se ze země

Kulturní centrum Victora Jary leží uprostřed historického centra města Soignies, vzdáleného 50 km od Bruselu. Okolní lomy modrého vápence utvářely tento region a jeho paměť. Mezi neviditelnou přítomností řeky Senne na vnějším okraji pozemku a ve stínu masivního kostela ze 12. století působí na Van Zeelandském náměstí budova krytá drsnou kamennou krustou jako skála.

Divadlo v ulici

Město Soignies je silně spjaté s lidovými tradicemi, jako je například karneval a další pouliční festivaly. Návrh přesahuje svůj prvotní záměr, kterým byla výstavba multifunkčního performančního sálu, a pojímá do svého rámce i pestré pouliční slavnosti. Struktura stavby bere v potaz obě strany místní dynamické kultury – a to jak kulturu institucionální uvnitř budovy, tak i kulturu folklórní v jejích exteriérech. Tím se projekt vyhýbá logice uzavřeného boxu a nabízí ryze městskou interpretaci konceptu divadla.

Veřejný prostor jako vzor

Budova byla navržena jako rozšíření veřejného prostoru, který ji obklopuje a proniká do interiéru několika vchody okolo stavby. Přestože má pozemek rozlohu 2900 m2 byla velikost zástavěné plochy omezena na 1300 m2 za účelem získání místa pro nové náměstí na východní straně, které působí jako venkovní foyer. Stává se tak součástí středověkého spletence náměstí, ulic a uliček. Umělec Domitienne Cuvelier doplnil náměstí o pouliční hry a objekty, které poutají pozornost kolemjdoucích a dětí ze sousedních škol.

„Malý velký“ sál

Stavba je sestavena z prefabrikovaných betonových částí, vyrobených na míru. Uvnitř je obložena tmavě mořeným dřevem, které má vliv na akustiku interiéru, zatímco prosklená část fasády zajišťuje světlo ve vstupních halách a prosvětluje interiér za soumraku. Pódium se rozkládá na polovině celkové plochy sálu a umožňuje i velká taneční a divadelní představení. Výsuvné sezení (400 – 600 míst) přizpůsobuje sál požadavkům jednotlivých představení. Nejvyšší galerie, která má stejnou křivku viditelnosti jako sezení dole, vybízí k ponoření se do jevištního prostoru. Průchodnost vzduchu byla propočítána podle potřeb budovy. Dvojitý ventilační systém umožňuje větrání haly bez velkých tepelných ztrát, přičemž druhý ventilační systém obstarává vrchní vzduchovou vrstvu v případě přehřátí kvůli projektorům. Podlahové vytápění umožňuje udržovat konstantní teplotu a tak je systém vzduchotechniky používán pouze při představeních. 

Téma "Beton v architektuře" vzniká za podpory Speciálních produktů.