Obecní hřbitov - nominace soutěže Olověný Dušan 2016

Pátek, 1. Duben 2016 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Prvním z nominovaných projektů je hřbitov. Jeden by řekl, že nezačínáme zrovna vesele, jde však o běžnou součást života a Ján Antal s Petrem Bočanem dokázali přijít s civilním a kultivovaným návrhem. I proto zde platí připomínka poroty, že v jednoduchosti je krása.

Ján Antal, Petr Bočan, Obecní hřbitov - foto © Olověný Dušan
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Ján Antal, Petr Bočan
Škola FA ČVUT – Ateliér Ondřeje Císlera
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Černošice
Datum projektu 2016

Obecní hřbitov

Ján Antal, Petr Bočan
Ateliér Ondřeje Císlera

Je podzim. Sychravo. Na stéblech dlouhé trávy kolem cesty se zatřpytila první jinovatka. V mlze na konci cesty je vidět mohutná brána usazená v šedavé cihelné zdi. Nad ní se rýsují kamenné vrcholky hrobek. Hřbitov. Cesta k němu není dlouhá, ale člověk nabude pocitu, že se již dávno odpoutal od černošických vilek a domů. Měděná brána zavrzá v pantech. Vstup úzkým prostorem přímo do zahrady. Ticho. Pravidelný rastr javorů protíná středem cesta ke smuteční síni. Přes stromy prosvítá cihelná zeď. Z vnějšku neprostupná hradba se nyní proměnila v řady minimalisticky pojatých bloků. Kolumbária. „Nihilisti“ – pomyslí si Josef při letmém pohledu. Vzápětí si však vzpomene, jak kolumbárium využil v době, kdy mu v mládí zemřel otec a on si jako student nemohl dovolit urnový hrob. To je ale již dávno. Dnes jeho cesta směřuje jinam. Ke kamennému náhrobku pod jedním z javorů. Josef se zastaví a skloní hlavu. „Ahoj tati...“

Tento hřbitov není velkolepou nekropolí, ani posledním trendem v moderní architektuře. Svým měřítkem, formou a uspořádáním je „pouze obyčejným“ hřbitovem v Černošicích.

Kladli jsme si otázku, jak je v dnešní hektické době pro člověka důležitá kontemplace o posmrtném životě. O věcech mezi nebem a zemí. Ve světě, kde již základní hodnoty nehrají takovou roli jako dříve a kdy si polovina lidí ani nevyzvedne urnu z krematoria. V době, kdy je Bůh mrtvý, má smysl stavět chrámy a města mrtvých? Stojí za to, snažit se zapůsobit architekturou na mysl člověka v jeho nejtěžších chvílích? Netroufáme si soudit. S jistotou však víme, že si Černošice takovou stavbu nemohou se svým rozpočtem dovolit.

Pro náš návrh jsou důležité dva aspekty. Intimita hřbitova a ekonomičnost. Celý komplex je rastrově uspořádán. To zajišťuje jak efektivní využití prostoru, tak i určitou odlišnost od okolní zástavby – jiný svět. Cihlová stěna slouží nejen jako hraniční linie hřbitova, ale také jako kolumbária. Svým kolmým řazením vytvářejí (na rozdíl od běžných kolumbárií) menší intimnější prostory. Uprostřed hřbitova se pak nachází zahrada s urnovými hroby pod korunami stromů.

Zmiňovaná intimita je dále dosažena zvoleným měřítkem a materiálem všech součástí hřbitova. Ať už kolumbárii nebo smuteční síní, která svým štítem může připomínat loď kostela nebo pouze jeden z mnoha domů.

Videopředstavení projektu.

za porotu Zuzana Nacházelová:

V jednoduchosti je krása. Obyčejný hřbitov v příjemných proporcích vůči měřítku okolních vil a rodinných domů v obci Černošice. Klasická typologie hřbitovní architektury prověřená časem. Skoro by se dalo říct sázka na jistotu. Nominovaný projekt se stává výjimečným až v kontextu silných konceptů ostatních návrhů černošického hřbitova. Porota ocenila obyčejnost návrhu a jeho lokální charakter před silnými koncepty ostatních širších nominací.