Obytný soubor z hnízd

Čtvrtek, 20. Červenec 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Obytný soubor Na Vackově představuje realizaci vzniklou na základě dlouhodobého výzkumu obytného prostředí. Projekt reprezentuje kompaktní městskou zástavbu zahradního typu s atraktivními sdílenými prostory a snaží se tak ukázat možnou cestu pro budoucí město jako životaschopnou alternativu k přetrvávajícím suburbanizačním trendům. Letos je nominován na Českou cenu za architekturu.

Obytné domy Vackov, UNIT architekti s.r.o. / Jiran Kohout architekti s.r.o. © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Michal Kohout, Zdeněk Jiran, David Tichý
Ateliér UNIT architekti, Jiran Kohout architekti
Spolupracovníci Zdeňka Pavelková, Adrian Ewig
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Prague
Datum realizace 2012
Zastavěná plocha 3 843.00m2
Plocha pozemku 9 306.00m2
Poznámka

Skladba bytů - 2KK: 32 (26%), 3KK: 49 (39%)

Kategorie soutěže: 

Podstatou návrhu je koncept řešení založený na vytvoření obrazu společenských vztahů obyvatel a tomu odpovídající návrh jednotlivých prostorů, které ve škále mezi „veřejným“ a „soukromým“ vytvářejí různou míru intimity těchto prostorů, stanovují jejich význam a smysl využití. Velikost komplexu odpovídá velikosti městského bloku.

Jeho členění je založeno na vytvoření třech „hnízd“ sestávajících se z 3-4 domů (s 30-40 bytovými jednotkami) kolem polosoukromého dvorku s charakterem zahrady. Prostupnost území mezi jednotlivými „hnízdy“ je realizována prostřednictvím „poloveřejných“ cest, které se stýkají na středovém plácku sloužícím jako neformální centrum území, na které navazuje přiléhající systém dvou dětských hřišť.

Navržený „městský blok“ je pak ohraničen jasně definovanými uličními prostory, které navazují na uliční síť v okolí. Charakteru prostředí odpovídá nejen návrh parteru, ale i provedení jednotlivých domů. Zatímco dřevěné fasády vnitřních dvorů hnízd sledují domáckou atmosféru a orientují nás do světa uvnitř, reprezentativní cihelné fasády s lodžiemi vyjadřují čela domů směrem navenek.

Nízko až středně podlažní zástavba zdůrazňuje vazbu člověka k zemi a místu. Architektonický výraz domů a členění oken zde tento vztah podporuje. V prvních třech podlažích jsou navržena velká francouzská okna s proskleným zábradlím akcentující kontakt se zemí. Horní podlaží již využívají potenciál výhledu prostřednictvím pásových oken s parapetem.