Architektura / občanské stavby

Škola, ze které nebudete chtít odejít

Celková hmota nové přístavby dobřichovické základní školy maximálně využívá celý pozemek až k jeho východnímu kraji. Vzniká tím budova, složená ze stávající a nové části o celkové délce podél ulice 5. května cca 70 metrů. Nyní je nominovaná na Českou cenu za architekturu.

šafer hájek architekti , 15. 8. 2017

Hlavní vstup do budovy byl umístěn z východní strany, tj. v místě, kde bylo možno vytvořit dostatečně velký a bezpečný předprostor pro shromažďování žáků před a po vyučování. Nová přístavba je rozdělena na dvě hmoty. První, třípodlažní část přímo navazuje na stávající budovu a půdorysně přibližně kopíruje bouranou nejstarší část školy.

Druhá, dvoupodlažní část je tvořena souborem jednotlivých hmot učeben a kabinetů kolem široké středové chodby s odpočinkovými kouty. Obě části spojuje centrální středový prostor se schodištěm a polootevřeným prostorem multifunkční „knihovny“.

Hmotově jsou obě části komplexu spojeny velkou střechou, která spojuje menší části kompozice v jeden celek a přináší silnější a razantnější měřítko. Vstupní část je navržena jako dvojpodlažní, využívající úroveň mezi 1.NP a suterénem, kde jsou umístěny centrální šatny žáků. Ze vstupního prostoru lze přímo pokračovat o půl patra výše do 1.NP. Učebny a kabinety jsou zorganizovány do podobných dvojpodlažních bloků, které se několikrát opakují.

Mezery mezi jednotlivými bloky přivádějí do vnitřních prostor školy denní světlo. Toto řešení přispívá k zmenšení měřítka a lépe kontextuálně navazuje na rozptýlenou zástavbu objektů na jihu a východě. Nová část budovy je se stávající budovou školy spojena v úrovni přízemí i patra. Navržené hmotové a provozní řešení je podpořeno volbou materiálů fasády. Jednotlivé bloky učeben jsou obloženy dřevěnými latěmi z červeného cedru. Technické řešení tohoto obkladu spolu s návrhem veřejné zeleně v parteru počítá s pokrytím části dřevěné fasády popínavou zelení.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři