Olověný Dušan 2012 | Kopec Vítkov

Čtvrtek, 5. Duben 2012 - 2:00
| Napsal:

Dalším ze šesti finalistů Olověného Dušana v kategorii "architektura - jednotlivci" se stal projekt oživující oblast pražského Vítkova.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor David Balajka
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2012

Vítkov má díky své poloze a topografii obrovský potenciál, který zůstává zejména kvůli nepřístupnosti kopce nevyužit. Návrh pomocí zásahů různého rozsahu zlepšuje přístup na Vítkov a nabízí ho obyvatelům přilehlých čtvrtí a celému městu. Hlavním principem oživení kopce je využití a zesílení přirozené polarity mezi jeho severním a jižním svahem.

Nepřístupnost Vítkova je dána nejen strmostí jeho svahů, ale zejména pak nepřekonatelnými bariérami v podobě liniových dopravních staveb, které až donedávna obkružovaly kopec ze všech stran. Jednokolejná trať na žižkovské straně sice byla nahrazena cyklostezkou, která je ovšem k sousedícímu svahu i přilehlé uliční síti téměř stejně inertní jako původní železnice. Pohodlný přístup z centra Prahy je znemožněn kolejištěm Masarykova nádraží, Negrelliho viaduktem a Severojižní magistrálou. Karlín je od kopce zcela odříznut železnicí a vysokou opěrnou zdí.

Návrh využívá a zesiluje polaritu mezi jižním a severním svahem kopce, která je přirozeně daná topografií Vítkova, orientací ke světovým stranám i současným využitím a přístupností jednotlivých svahů. Jižní svah je slunný, otevřený, prostupný, aktivní. Severní svah si ponechává svůj tajemný, divoký, romantický ráz.

Komentář poroty

Obdivuhodný nadhled nad rolí architekta. Pečlivá, citlivá inventura současného využívání území, zdrženlivé vyhodnocení jeho potenciálů, oprášení skoro zaniklých kvalit. Čistá láska k místu takovému jaké je, bez perverzních představ, co všechno by se s ním dalo dělat. Jak by se dalo znásilnit architekturou. Neokázalý a normální je i způsob, jakým je uvažování o Vítkově prezentováno. Obyčejně, pochopitelně, bez intelektuálských naschválů a gest. A navíc pěkně.
 

název Kopec Vítkov
autor David Balajka
vedoucí práce Michal Kuzemenský a Ondřej Synek
soutěž Olověný Dušan 2012
semestr zimní 2011/12