Přehlídka diplomových prací: čestné uznání

Úterý, 25. Září 2012 - 2:00
| Napsal:

Projekt muzea a školy flamenca oslovil porotu tím, že je jiný – lehký, plný tance, pozitivní, prosluněný.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Zuzana Procházková
Škola FUA TU Liberec
Světadíl Evropa
Země Španělsko
Město Jerez
Datum projektu 2012

Autorská zpráva

Muzeum a škola flamenca vnáší potenciál do zpustlého historického centra Jerezu řešením prázdného prostranství. Interpretuje v současném jazyce program, který svou podstatou odkazuje na architektonické dědictví Andalusie. (Alcazar, patio, zákoutí, formální jednota)

Vytvářím vnitřní svět. Ten svírám obvodovou zdí, která v JV části dotváří uliční strukturu. Na SZ využívám stoupajícího terénu. Zeď je konturou, vzniká náměstí, extrovertní prostor s výhledem na katedrálu, zážitek tance s kulisou města.

Diagonála přetínající pozemek od sever(ozápad)u k jih(ovýchod)u je hlavní kompoziční osou v návrhu. Svým směrováním (propojení městských dominant: Centro-Andaluz, katedrála), výškovou artikulací (zdůraznění důležitosti prostorů: nahoře=větší důraz) a proměnnou proporcí (užší=větší napětí) určuje hierarchii a souslednost jak prožitkovou, tak prostorovou v souvislostech města i v souvislostech bloku.Výrazné objemy místností obnažuji a prostorově komponuji. Vytvářím zákoutí, stín, přibližuji se jemné urbánní struktuře města.

Rozlišuji úrovně tanečníků a návštěvníků. Jerezským obyvatelům, turistům i každoročnímu festivalu flamenca věnuji nové zahrady, které jsou flexibilní v intenzitě a druhu využití.

Pracuji s vizuálními kontakty od měřítka urbánního po vztah návstěvníka/ tanečníka. Vrstvím vstupy, stírám hranici uvnitř - venku, graduji zážitky. Nahlédnu, vstoupím za zeď, projdu mezi-nahlédnu do tančíren, postupně objevuji dílčí prostory SV zahrad.
Dávám vyniknout barvitému světu flamenca , vytvářím pro něj scénu. Navrhuji svět flamenca. Kde lze shlédnout strhující festivalové představení nebo prožít siestu jerezského dne.

Hodnocení poroty

V letošní přehlídce byla spousta dobrých, promyšlených a propracovaných projektů. Jenomže byly zároveň trochu upjaté, toporné či vážné, nebo do daného kontextu vůbec nezapadly. Projekt muzea a školy flamenca byl jiný – lehký, plný tance, pozitivní, prosluněný. Rádi jsme ho nechali postupovat vyřazovacími koly, protože nám s ním, díky jeho optimismu, bylo dobře. Ocenili jsme to, jak nově navržená struktura jemně vstupuje mezi ruiny starého města. Použity jsou minimální, soudobé prostředky, výsledek ale do starobylého místa perfektně padne. Autorka neztrácí ze zřetele důležité vazby na okolí, blízké i vzdálené. Obratně využívá terénní rozdíly k vytvoření nové kvality. Místo zhodnocuje a nenuceně do něho vnáší nový život. Porota vyzdvihuje především to, že autorka kvalitu nehledá jen pro svůj dům, ale myslí urbanisticky, se snahou poskytnout kvalitní prostor i městu.

název Muzeum a škola flamenca, Jerez de la Frontera
autor Procházková Zuzana
vedoucí práce prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
škola FUA TU Liberec
umístění v soutěži čestné uznání