Překonávání bariér v Seifertově ulici

Pátek, 19. Květen 2017 - 0:00
| Napsal:

Edit! sídlí na Žižkově a zdejší atmosféra je nám všem vlastní. Když nás IPR vyzval k účasti v soutěži na zpracování koncepční studie veřejného prostoru, který máme doslova za rohem, byli jsme nadšení. Možnost zrekonstruovat místo, kterým denně procházíme, jsme si nemohli nechat ujít.

Edit!, rekonstrukce Seifertovy ulice, vizualizace © Edit!
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Edit!
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Prague
Ulice, číslo Seifertova

Předmětem soutěže bylo koncepční řešení veřejného prostoru při tramvajové zastávce Lipanská, s ohledem na navazující části Seifertovy a Táboritské ulice. Soutěž jsme vyhráli a v rámci fáze studie jsme soutěžní návrh doplnili o komplexní řešení všech navazujících veřejných prostor dle zadání IPR. Úprava Seifertovy spočívá ve větším propojení dvou výškových úrovní - ulice Seifertova a Chlumova, v plynulejší průchodnosti území pro chodce a ve zpomalení provozu automobilové dopravy. Prostor se vyznačuje výškovým rozdílem ulic Seifertova a Chlumova, hrana mezi těmito dvěma ulicemi tvoří bariéru.

Ulice jsou propojeny dvěma schodišti - jedno historické na západním konci řešeného území, druhé schodiště u nového památníku Jaroslava Seiferta. Zde byl historicky průjezd z jedné části ulice Lipanská do druhé; schodiště bylo doplněno dodatečně. Zároveň prostor upravujeme s ohledem na to, že prostor zastávky Lipanská slouží jako hlavní přístupový bod k objektům městského úřadu Prahy 3.

Návrh pomocí trojúhelníkových objektů osazených městskou zelení definuje pěší koridory překonávající výrazné výškové rozdíly. Geometrie trojůhelníku cituje existující zakončení žižkovského “Flatiron” u tramvajové zastávky, kde je umístěn památník Jaroslava Seiferta. Schodiště u pomníku bude významně rozšířeno a bude změněn jeho směr, aby došlo k přímému propojení.Zároveň jsou doplněny dvoje jezdecké schody a chodník pro bezbariérový přístup.Trojúhelníkové plochy slouží jako uvození pěších tras. Jsou to betonové prefabrikované prvky ve kterých je umístěna zeleň.

Historické schodiště ponecháváme ve své stávající formě. Navrhujeme jeho obnovu v původním tvaru a doplnění o prvky drobné architektury - sezení v horní části ve tvaru “mísy” a vodní prvek v jeho spodní části jako reminiscence historické pumpy. Čela schodišťových stupňů jsou opatřena led diodami, které schodišti ve večerních hodinách dodají jinou atmosféru.

Diody bude možné ovládat a nastavovat různé svítící obrazce (buď v určitém časovém intervalu nebo po delší časový úsek). Podobně jako v prostoru Seifertovy je i u Bezovky výšková bariéra v podobě zdi podzemních garáží. Proto je v návrhu prostor chodníku a předprostor Bezovky propojen pomocí nového schodiště, které se pozvolna zapouští do terénu. Zároveň přístup k Bezovce zůstává bezbariérový i v případě vyplnění parteru obytného domu komerční jednotkou - chodník je předsunut před nosný pilíř budovy.Prostor je doplněn o prvky drobné architektury pro zvýšení obytnosti ulice: lavičky, nový strom, mobiliář v podobě reklamního nosiče, zábradlí, dopravních sloupků.