Přístavba k divadlu Ponec

Středa, 21. Březen 2012 - 1:00
| Napsal:

Projekt studenta Nguyen Trong Hai, oceněný Žlutou kartou, se zabývá rozšířením divadla Ponec v Praze na Žižkově.

Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Nguyen Trong Hai
Ateliér Katedra architektury FSv ČVUT v Praze
Škola FSv ČVUT v Praze
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Praha
Datum projektu 2012

ÚVOD

Přístavba k tanečnímu divadlu Ponec, nacházející se u křižovatky Husitská a Trocnovská, v části Prahy Žižkov - adresa Husitská 24a/899, Praha 3. Hlavní náplní nové přístavby bylo vytvoření nového prostoru zkušebního tanečního sálu a kavárny, která má zároveň navazovat na původní bar. Dále bylo třeba propojit nově vzniklé zázemí přístavby k původnímu zázemí divadla, vše s ohledem na funkčnost a návaznost vnitřních prostor. Pro umístění těchto prostor byla vybrána přední část divadla, kde se v nynějším stavu nachází násyp původní železniční trati.

KONCEPT

Hlavní myšlenkou tohoto návrhu je využití požadovaného prostoru novou kavárnou, která je nosným prvkem celé idey. Vytvořením převyšující dominanty s proporcí protáhlého hranolu přímo u průčelí divadla, vyseknutého do položeného kvádru (viz vývojové schéma), se stavbě dal jednotný a dominantní ráz. Na této myšlence tak vznikají vnitřní prostory pro klidná posezení s výhledy na krásná panoramata Prahy. Nově vzniklé prostory zázemí byly zakryty v násypu, aby byl ráz celého konceptu jednoznačný. Pro násyp se navrhla předstěna ze zeleného porostu, z důvodu splynutí s vrchem násypu, kde se vyskytují vesměs divoké porosty.


Článek vznikl za podpory Katedry architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze.Ocenění "Žlutá karta" udělují odborníci Katedry architektury vynikajícím studentským projektům, zhotoveným v rámci předmětů architektonická kompozice, ateliérová tvorba a projektům předloženým jako bakalářské a diplomní práce.

Klíčová slova: