Recyklované environmentální centrum a ptačí pozorovatelna

Čtvrtek, 9. Leden 2014 - 14:31
| Napsal:

Americká architektka Jeanne Gang získala za svůj projekt "Environmentálního centra a ptačí observatoře z recyklovaných materiálů" v posledním kole soutěže Holcim Awards zvláštní cenu Acknowledgement Award. Porota na něm ocenila především celkovou koncepci výběru a použití recyklovatelných materiálů, která je v souladu s účelem objektu a vytváří integrovaný celek jakéhosi ptačího hnízda, který je ohleduplný vůči přírodě, přestože do ní zasahuje.

Terasa tvoří pozorovatelnu a je kryta sítí ocelových tyčí, aby ptáci nenaráželi do skleněných tabulí. - foto © Holcim Foundation
Fotoalbum: 
Ekologicko-industriální kontext - foto © Holcim Foundation
Ocelová síť snižuje nebezpečí zranění ptáků - foto © Holcim Foundation
Sloupy prozrazují průmyslovou minulost - foto © Holcim Foundation
Půdorys areálu - foto © Holcim Foundation
Řezy jednotlivými provozy - foto © Holcim Foundation
Jižní a severní pohled - foto © Holcim Foundation
Projekt stojí na místě zničeném průmyslovou výrobou a podobně jako ptáci staví svá hnízda, využívá ke svému vzniku materiál z okolních skládek šrotu. - foto © Holcim Foundation
Terasa tvoří pozorovatelnu a je kryta sítí ocelových tyčí, aby ptáci nenaráželi do skleněných tabulí. - foto © Holcim Foundation
Interiér přednáškového auditoria - foto © Holcim Foundation
Ekologické funkce a principy fungování objektu - foto © Holcim Foundation
Autorka projektu: Jeanne Gang - foto © Holcim Foundation
Katalogový list: 
Autor Jeanne Gang
Ateliér Studio Gang Architects
Světadíl Amerika
Země Spojené státy americké
Město Chicago
Datum projektu 2011

Environmentální centrum Ford Calumet by mělo sloužit pozorovatelům ptactva a jako výukové zařízení, kde se vyučuje minulost současnost a budoucnost místního regionu. Je situováno do bývalé průmyslové oblasti poblíž Chicaga, kdysi největšího železářského regionu Spojených Států. Zároveň je toto místo vzácné skutečností, že se zde shromažďuje velké množství ptactva, které zde má důležitou zastávku v období migrace do teplejších krajin.

Prvotním principem návrhu a konstrukčních principů je myšlenka využití materiálu, který v místě zůstal po předchozí průmyslové funkci a láká místní ptactvo k tvorbě hnízd. Ve výsledném vzhledu tato taktika vede k nepravidelnému mísení sloupů o rozdílných velikostech, které jsou k sobě připevněny jako klacíky v různých úhlech do svazků, podpírajících stavbu. Obdobně je tomu i uvnitř budovy, kde je podlaha tvořena teracem ze směsi strusky a rozbitého skla.

Velká terasa je jakousi observatoří pro pozorování ptáků a zároveň plní funkci venkovních učeben, krytých ocelovými pruty z tyčí původně určených pro výztuž do betonových konstrukcí. Ty vytvářejí síť, kterou ptáci vidí, a tak se vyhnou střetu se skleněnými stěnami, zároveň ale tato košatina vytváří krytí pro pozorovatele ptactva.

Pro minimalizaci energetické spotřeby bude použito solární energie a geotermálních tepelných čerpadel. Výměna vzduchu bude prováděna přirozeným větráním a topení zajistí kotel na biomasu, plněný dřevěnými čipsy a odřezky. Samozřejmostí je také sběr užitkové dešťové vody, stékající po šikmých střechách.

Projekt byl oceněn v soutěži Holcim Awards.
Další informace o Holcim Awards najdete ZDE, nebo na Facebooku.
Přihlásit svůj projekt do soutěže můžete na stránkách Holcim Awards.