Rekonstrukce a dostavba bývalého pivovaru Zlatovar v Opavě

Pondělí, 7. Srpen 2017 - 22:16
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu 2017

Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum BW. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30 tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru (Zlatovar) se nachází na východním okraji historického jádra města Opavy. Stavba je aktuálně nominovaná na Českou cenu za architekturu 2017.

SC Breda & Weinstein - exteriér - foto © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
SC Breda & Weinstein - interiér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - interiér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - exteriér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - exteriér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - interiér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - exteriér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - interiér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - exteriér - foto © Filip Šlapal
SC Breda & Weinstein - situace
SC Breda & Weinstein - půdorysy
SC Breda & Weinstein - řezy
SC Breda & Weinstein - pohledy
SC Breda & Weinstein - průchod
Katalogový list: 
Autor Jaroslav Šafer, Oldřich Hájek, Laco Fescu, Olga Kostřížová, Jakub Koníř, Radek Toman
Ateliér šafer hájek architekti
Zodpovědný projektant
Stavebník Mint Investments, s.r.o.
Generální dodavatel VCES, a.s.
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Opava
Ulice, číslo U Fortny 49/10
PSČ 746 01
Zastavěná plocha 15 700.00m2
Poznámka

Hrubá podlahová plocha : cca 50 000 m2
Stavební náklady na 1m2 hrubé podlažní plochy byly cca 14.900,- CZK/m2

Kategorie soutěže: 

Po dohodě s orgány památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí . Klíčové stávající objekty dvou sladoven , varny a spilky jsou velmi logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra . Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání nového komplexu . Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu. Po vyřešení majetkové situace je investor projektu připraven napojit nový komplex na stávající Bredu. Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií, a pomocí artikulace stávajících budov . Komplex tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina velkých střech jsou navrženy jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.