Rekreační objekt Re-Born od studia Nedvěd architekti tvoří šestice lodních kontejnerů

Pondělí, 29. Duben 2019 - 0:04
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na místě bývalého vepřína v areálu hospodářského dvora a zámku navrhlo studio Nedvěd architekti soukromý rekreační objekt Re-Born složený ze šesti lodních kontejnerů, které dohromady vytvářejí dva prostory propojené pobytovou terasou. Architekti nechali vyznít industriální charakter kontejnerů, přičemž jednu část obalili do polyuretanové pěny. Projekt charakterizuje také řada atypických detailů a řešení včetně pestré palety použitých materiálů.

Re-Born - soubor rekreačních objektů z námořních kontejnerů, Nedvěd architekti © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jan Nedvěd, Viktor Sunek, Jakub Smolka
Ateliér Nedvěd architekti
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Datum projektu 2015
Datum realizace 2018
Zastavěná plocha 193.00m2

Lokalita 

Stavba je situována v rámci rozsáhlého komplexu zemědělských pozemků a rybníků bývalého hospodářského dvora a zámku na východní straně intravilánu obce, od kterého je oddělena částečně dochovaným zámeckým parkem, s převážně východní orientací do údolí a natočením směrem k vrchu Blaník v dálkovém pohledu.   

Architektura 

Dva bloky / objekty, umístěné v místě bývalého vepřína, jsou vytvořené spojením vždy trojice námořních přepravních kontejnerů. Severní objekt (společenský) má z exteriéru přiznaný povrch přepravních kontejnerů ze kterých je sestaven, doplněný vyřezanými otvory oken a francouzských dveří. Jižní objekt (obytný) je z exteriéru upraven nástřikem z PUR pěny s vyřezanými otvory oken, francouzských a vstupních dveří. Fasády přecházejí bez výraznější atiky do plochy střechy, která je proražena kruhovými vypouklými světlíky prosvětlujícími prostory v hloubce dispozice objektů. Oba objekty jsou spojeny dřevěnou pobytovou terasou, která je ve své západní části mezi objekty částečně zastřešena stříškou z trapézového plochu vyříznutého ze stěn použitých kontejnerů. 

Konstrukce a technologie 

Stavba je založena na pasech z prolévaných betonových tvárnic. Nosné svislé konstrukce tvoří kontaktně zateplená konstrukce přepravních kontejnerů tvořená jejich profily a trapézovým plechem, kterou doplňují typové ocelové nosné prvky v místech otvorů. Střešní konstrukce je řešena analogicky. Konstrukce společenského objektu je z interiérové strany zateplena minerální vlnou v podpůrném roštu a ukončena pohledovou vrstvou z desek CETRIS.

Kontejnerová konstrukce tvořící obytný objekt je z exteriérové strany zateplena nástřikem z PUR pěny v barvě odpovídající barvě rámů oken. Analogicky bude provedena i střešní / stropní konstrukce. Objekt využívá vlastního zdroje vody z původní studny v zámeckém parku. Každá část má vlastní jímku na odpadní vody, ale v budoucnu půjde do přírodní čističky. Podlahové vytápění je řešeno pomocí tepelných čerpadel doplněných krbovými kamny a krbem s grilem a ohništěm.