Sociální bydlení pro lidi bez domova

Pondělí, 9. Říjen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Mount Pleasant slouží jako sociální bydlení pro lidi bez domova, ke kterému patří také poklidný dvůr, kde si mohou obyvatelé bytů odpočinout. Objekt se nachází poblíž londýnské Gray’s Inn Road a High Holborn.

Sociální bydlení Mount Pleasant od Peter Barber Architects © Morley von Sternberg
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Ateliér Peter Barber Architects
Světadíl Evropa
Země Velká Británie
Město Londýn

Do budovy se vchází klenutými dveřmi z úzké uličky, což býval vchod do ubytovny ve viktoriánském stylu. Už samotná vchodová část objektu je velmi prosvětlená, otevřená a provzdušněná, rovnou také přechází v terasu. Dvůr ohraničen stromy je hlavním místem setkávání, zároveň funguje jako srdce celého projektu. Odtud také vede přímý vstup do prádelny, sdílené kuchyně, poradní kanceláře a bytů. Místo je vytvořené tak, aby v lidech probouzelo chuť po kontaktu s ostatními, zároveň by mělo v lidech vytvářet pocit důvěry, aby zde mohli řešit své osobní a sociální problémy. Celá ubytovna poskytuje ubytování 52 rezidentům. Některé z malých bytů jsou vymyšleny jen pro jednoho hosta, aby těm, kteří to potřebují, poskytli co nejvíce vlastního prostoru a soukromí.

Dvůr jako takový je ovlivněn demolicí předchozího objektu, což byla právě také ubytovna, ale v jiném uspořádání a bez dvora. Oproti uspořádání bývalé ubytovny se zde nachází dvě budovy plné bytů. V plánu půvabné nové ubytovny s výhledem na horu Mount Pleasant architekti obnovili zadní terasu, která je na tomto místě patrná už v mapách z 18. století. Celé schéma a vyznění objektu je zamýšleno jako koláž starých a nových budov.