Stavba propojená s moravskou krajinou

Pátek, 16. Červen 2017 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Česká cena za architekturu

Vztah stavby ke krajině zakládá její měřítko i kompaktní, pevné, „vyřezávané“ a abstraktně pojaté tělo postrádající obvyklé atributy domů, jakými jsou dveře, okna či střecha.

Archeologická základna Mikulčice, Pelčák a partner architekti, s.r.o. © Filip Šlapal
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Petr Pelčák
Ateliér Pelčák a Partner Architekti
Spolupracovníci Miroslava Blechová, Jakub Kovářík, Viktor Kvita, Alena Superatová, Marcela Uřídilová
Stavebník Archeologický ústav AV ČR, Brno
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Mikulčice
Datum projektu 2010
Datum realizace 2013
Poznámka

foto © Filip Šlapal

Kategorie soutěže: 

S krajinou, ale také s dávným světem Velké Moravy, jí pojí tradiční materialista: pevná a objem uzavírající přírodní omítka i surové dřevo slunolamu a rizalitů. Jejich vysunutá tělesa a figura shedových střech interpretují pozici stavby vystupující z hradby lužního lesa do otevřených polí směrem k Mikulčicím. Objem je vnitřním a vstupním nádvořím organizován do tří křídel. Podobně, jako se čtvrti města setkávají na hlavním náměstí, stýkají se jednotlivá křídla budovy v jejím veřejném prostoru, ve vstupní hale, která je také jednací místností i konferenčním sálem. Tak, jako jednotlivé městské čtvrti mají svůj charakter, mají ho ustrojením a orientací ke světovým stranám a výhledům i jednotlivá křídla stavby.

V jedné čtvrti – křídle se bydlí, v jiném pracuje, další křídlo je administrativně – správní. Lidé užívají přízemí, zatímco patro, krom sezónního ubytování – prázdninových brigádníků, je určeno věcem. Kovové, keramické a dřevěné nálezy uložené zde v depozitářích nevyžadují úpravy vzduchu a celý objekt tedy přesto, že se nachází na místě s vysokými letními teplotami, není vybaven chlazením ani klimatizací.

Objem patra s depozitáři a strojovnami celoročně tepelně izoluje přízemí určené k pobytu zaměstnanců a zaručuje mu příjemné klima. Způsob uspořádání objektu mu zajišťuje jeho energeticky úsporný provoz.