P

Petr Pelčák

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Petr Pelčák vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, studoval také dějiny umění na Masarykově univerzitě. Po absolutoriu byl zaměstnán v atelieru Viktora Rudiše v brněnském Stavoprojektu. Na počátku 90. let pracoval v architektonické kanceláři Wilhelma Holzbauera ve Vídni, v letech 1992–2007 ve společné kanceláři s Petrem Hrůšou. V roce 2008 založil architektonickou kancelář Pelčák a partner architekti. Je autorem mnoha publikací zabývajících se teorií či historií architektury. Stál u zrodu spolku Obecní dům Brno, jenž se zaměřuje na zprostředkování díla brněnských a moravských meziválečných architektů. V 90. letech působil jako externí kurátor Galerie architektury v Brně. Neméně důležitá je také jeho akademická činnost: dlouhá léta učil na Fakultě architektury VUT v Brně a zasedal ve vědeckých radách fakult architektury v Praze a Bratislavě. V Brně je jeho jméno spjato s přestavbou Fakulty informatiky a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s realizací objektu Trinity a Galerie Vaňkovka či s právě probíhající výstavbou polyfunkčního bloku v ulici Trnité. Petr Pelčák patří mezi přední české architekty, je také respektovaným znalcem a propagátorem moderní brněnské architektury. Jeho hlas nelze přeslechnout v diskusích o kultivaci českého architektonického prostředí. Udělení Ceny města Brna je vyjádřením respektu k osobnosti, která se celý život zasazuje o zvelebení a zviditelnění našeho města.

SOUVISEJÍCÍ ATELIÉRY A FIRMY

Související články

Generální partner
Hlavní partneři