Střed obce Líbeznice doplnil nový areál hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb od studia Ehl&Koumar architekti

Pondělí, 6. Duben 2020 - 0:22
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Na začátku února proběhlo v centru malé obce Líbeznice severně od Prahy slavnostní otevření nového areálu hasičské zbrojnice a zázemí technických služeb. Projekt vzešel z vyzvané architektonické soutěže konané roku 2017, ve které první cenu získalo studio Ehl&Koumar architekti. Autoři se inspirovali u hospodářských dvorů typických pro střed Líbeznic. Dva podlouhlé objekty s valbovými střechami vymezují spolu s Domem služeb jasně vymezený veřejný prostor, který doplňují nově vysázené stromy s autorskými sochami Ivany Šrámkové.

Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, Ehl&Koumar architekti/ Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lankaš © Jakub Kolek, Jan Lankaš
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Tomáš Koumar, Lukáš Ehl, Jaroslav Malina, Jan Lankaš
Ateliér EHL & KOUMAR ARCHITEKTI
Zodpovědný projektant
Generální dodavatel Gema Art Group
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Líbeznice
Suma 25 400 000.00
Měna CZK
Datum projektu 2017
Datum realizace 2020
Užitná plocha 420.00m2
Zastavěná plocha 540.00m2
Plocha pozemku 3 910.00m2
Poznámka

27 nově vysázených stromů, 8 autorských soch, 40 pilířů, 17 086 cihel

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Družstevní a Mělnická ovládají  bílé budovy obecního úřadu a Domu služeb, která jsou úhelným kamenem celého obecního prostoru. V druhém plánu za Domem služeb jsme proto chtěli vytvořit nový intimnější prostor - jakousi agoru nebo náměstíčko odstíněné od tranzitní dopravy.

Barevné objekty hasičské zbrojnice a technických služeb vytvářejí s bílým Domem služeb trojici veřejných staveb, které spolu „komunikují“ a dávají novému nádvoří lidské měřítko. Hasičská zbrojnice se otáčí svým čelem do Mělnické ulice a široké schodiště vedle ní umožňuje důstojný nástup do nového veřejného prostoru. 

Ten je oživen dvěma řadami stromů mezi kolmými stáními a sochami „ochránců stromů“ Ivany Šrámkové. Ti už dostali od občanů svá jména a dávají nádvoří charakter a určitou radost.


Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, Ehl&Koumar architekti/ Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lankaš © Jakub Kolek, Jan Lankaš

Podlouhlý objekt zázemí technických služeb pohledově odděluje pobytovou reprezentativní část dvoru od manipulační a skladové plochy v zadním plánu řešeného území. Stanice dobrovolných hasičů stojí včele dvoru a je orientována ve směru příjezdu. Svou boční fasádou se zapojuje do obecního prostoru ulice s parkovou úpravou. Sem je orientována víceúčelová klubová místnost hasičů. Podél východní hranice území ponecháváme volný pás zeleně s možností pěšího propojení plánované obytné čtvrti v záhumením prostoru obce.


Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb v Líbeznicích, Ehl&Koumar architekti/ Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Jaroslav Malina, Jan Lankaš © Jakub Kolek, Jan Lankaš

Jednotný vzhled a tvarování objektů odkazuje na tradiční konstrukci vesnické hospodářské stavby. Obezděné pilíře vymezují užitný prostor a podpírají dřevěnou konstrukci valbové střechy se střešní krytinou z velkoformátového plechu. Volný prostor mezi pilíři vyplňuje dřevěný rastr, který zajišťuje dostatečné provětrání a prosvětlení objektu a v exponované části slouží zároveň jako slunolam. Vytápěné prostory jsou zatepleny zevnitř pomocí vložených izolačních panelů dřevěné konstrukce. 

Sjednocená barevnost objektů v různých, ale blízkých odstínech červené - od přírodních cihel přes barvu střešní krytiny, část vnitřních výmaleb v odstínu antuky až po krycí nátěr oken a žaluzií - zdůrazňuje obecní význam a společenské poslání staveb.