Studio OBJEKTOR postavilo ateliérový dům v centru Ratiboře

Středa, 13. Červen 2018 - 0:03
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Mladé studio OBJEKTOR se definuje jako "platforma pohybující se na poli architektury a jí příbuzných disciplín". Minulý rok studio dokončilo stavbu rodinného domu ve středu města Ratiboř u Vsetína, jehož přízemí se díky absenci oplocení částečně otevírá do ulice. Hmotu ateliérového domu se třemi samostatnými jednotkami mají do budoucna pokrýt popínavé rostliny.

Ateliérový dům v Ratiboři, studio OBJEKTOR © Tomáš Souček
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Jakub Červenka
Ateliér studio OBJEKTOR
Světadíl Evropa
Země Česká republika
Město Ratiboř
Datum projektu 2015
Datum realizace 2017
Zastavěná plocha 142.00m2

Koncepce 

Parcela se nachází ve středové části obce Ratiboř. Zástavbu zde tvoří nesourodé rodinné domy s jasně definovanou uliční čarou. Náš dům nastavuje zrcadlo svému okolí a navrhuje alternativu ke každodennímu cestování za prací do měst. 

Variabilita interiérů a vnější výraz domu reflektuje jeho funkci. Celek je tvořen menšími objemy hmot, jejichž kompozice v přízemí vytváří dvě krytá parkovací stání. Pozemek není oplocen, přízemí domu je z části otevřeno do uliční fronty vesnice a z části se otevírá do intimní zahrady. Ta se stává společným těžištěm všech uživatelů domu. Figura domu pracuje s rytmem, vrstevnatostí vztahů, střídá plno a prázdno. Hmota domu časem poroste vegetací a nahradí zelené koruny stromů.

Provoz 

Stavba je rozdělena na tři samostatné jednotky. V přízemí je navržen ateliér A s jednacím prostorem, kuchyňkou, toaletou se sprchou a vestavěným patrem na spaní. Ateliér B je centrální prostor s vyšší světlou výškou se zázemím (toaleta, sklad, kuchyňka) s vestavěným polopatrem. V patře se nachází hala s kuchyňkou, koupelna a volný pracovní prostor – ateliér C. Ten je možné rozdělit pomocí velkoformátových otočných stěn na tři malé nebo jeden velký ateliér. Na severní straně směrem k ulici je prostor ukončen balkónem s pozinkovanou sítí pro popínavé rostliny. Vstup do ateliéru A a C je z uliční fronty, vstup do ateliéru B je průchodem skrze parkovací stání.

Konstrukce 

Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy z dřevěných masivních panelů. U vybraných nosných stěn jsou provedeny sádrokartonové předstěny pro vedení instalací. Vodorovné konstrukce jsou také z dřevěných masivních panelů. V místech největšího statického namáhání dřevěných konstrukcí jsou navrženy ocelové nosníky. Fasáda je realizována jako kontaktní s tenkovrstvou omítkou v bílé a mírně kontrastní šedé barvě. Střecha je navržena jako plochá, nepochozí. Střešní krytinu tvoří PVC folie se zátěžovou vrstvou z kačírku. Výplně okenních otvorů jsou navrženy jako tepelně izolační trojskla s dřevohliníkovým rámem. Zpevněné plochy tvoří betonová dlažba a dřevěná terasa.