"Šuplíkový" projekt: Rodinný dům s malířským ateliérem

Pondělí, 22. Prosinec 2014 - 0:00
| Napsal:

Jedná se o stavbu trvalou pro účely bydlení a pro malířskou výtvarnou tvorbu a prezentaci výtvarných děl.

Fotoalbum: 

Obytná část má dvě bytové jednotky ( 4+1 ) a ( 1+kk ).

Část pro výtvarnou tvorbu obsahuje: ateliér pro malbu, pro grafiku, výstavní prostor včetně příslušenství o celkové ploše 205 m2. Obytná část včetně obslužných místností 486 m2. Užitková plocha domu celkem 691 m2, v tom přízemí 344 m2 a patro s mezipatrem 347 m2.

Urbanismus

Pozemek stavby se nachází v okrajové části zástavby obce Suchdol, městská část Praha 6, v extravilánu hlavního města Prahy. Je svažitý převážně k jihozápadu kde přechází v krajinnou zeleň, přes kterou se otevírá výhled na panorama Prahy v atraktivním krajinném reliéfu zahrnujícím význačné dominanty Prahy včetně veduty Hradčan.

Architektonické řešení

Navrhované řešení reaguje na výjimečná specifika lokality stavby a jedinečnost přírodního okolí včetně urbanistického včlenění do organismu struktury zástavby a širšího krajinného rámce. V souladu se zadáním úkolu: rodinný dům s malířským ateliérem, návrh řeší celkem komfortní avšak relativně kompaktní objekt prezentující symbiózu obytné a speciální části v jednom organicky integrovaném celku uspořádaném do dvou výrazově odlišných hmotových komponent – černá a bílá fáze kompozice vyjadřující spojení a zároveň oddělení dvou provozně uživatelských úseků v jednom stavebním objektu.

Počet hlasů: 
60