V Bratislavě byl po 14 letech dokončen polyfunkční soubor na okraji sídliště Pošeň

Pátek, 21. Únor 2020 - 0:00
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Seberíniho ulice v Bratislavě leží na rozhraní dvou odlišných typů zástavby. Na jedné straně se nachází typická urbanistická struktura sídliště ze sedmdesátých let minulého století, na druhé straně pak koncept městského bloku ze začátku nového tisíciletí. Snahou autorů z bratislavského studia PMAarchitekti bylo vložit do tohoto území sjednocující prvek v podobě tří objektů, které spojuje společná platforma podzemních garáží. Svoji vizi představil autorský tým pod vedením Petera Moravčíka v rámci architektonické soutěže již v roce 2005. Finální projekt byl dokončen v roce 2017, kdy započala i samotná realizace. V současné době je soubor zkolaudovaný a otevírá se novým majitelům bytů.

Polyfunkční soubor Seberíniho, PMArchitekti - foto © Tomáš Manina, Marek Baláž
Fotoalbum: 
Katalogový list: 
Autor Peter Moravčík
Ateliér PMArchitekti
Spolupracovníci Martin Šimon
Světadíl Evropa
Země Slovensko
Město Bratislava
Ulice, číslo Seberíniho
Datum projektu 2009
Datum realizace 2019
Užitná plocha 15 462.00m2
Zastavěná plocha 1 920.00m2
Plocha pozemku 6 240.00m2
Materiál
Poznámka

Fotografie © Tomáš Manina, Marek Baláž, Peter Moravčík

Jednotlivé budovy souboru mají rozdílnou výšku. Do Seberíniho ulice orientovali autoři osmipodlažní polyfunkční dům, který reaguje na obdobnou výšku stávajících okolních objektů. Sedmipodlažní objekt ve středu souboru mírně ustupuje západním směrem a spoluvytváří meziprostor se zelení veřejného městského parku. Sníženým propojením se střešní zahradou se přimyká k čtrnáctipodlažní věži, jež se obrací jižním průčelím k rozsáhlé pláni sportovního areálu sousední školy. Oblíbený diagonální pěší tah územím architekti ve svém návrhu zachovali, získal podobu veřejného chodníku procházejícího parkem uvnitř vnitrobloku.

Polyfunkční soubor Seberíniho

Architektura domů i kompozice celého souboru jasně reaguje na okolní zástavbu, současně však vnáší do ni vnáší soudobé prvky, a to ať už v hmotě jako takové, tak i v řešení fasád a konkrétních detailů. Jednoduché kvádrové hmoty rozehrává dynamická kompozice prosklených fasád s lamelovými posuvnými paravany. Zapuštěné průběžné lodžie kontrastují s obvodovým rámem budov i díky obkladu z HPL desek v antracitovém odstínu. Hra světla a stínu podporuje dynamiku jinak jednoduchého hmotového řešení. Rozsáhlou plochu vstupních průčelí domů rozbíjí nepravidelná kompozice okenních výplní spolu s prostorovým prvkem francouzských oken. V přízemí domů navrhli architekti obklad z vláknocementových desek Cembrit v antracitovém odstínu, jenž pak kontrastuje s hladkou bílou omítkou vyšších podlaží.

Polyfunkční soubor Seberíniho

Veškeré informace získáte na webových stránkách www.cembrit.cz.