DIGITÁLNÍ ARCHITEKT NA JAŘE 2005

Čtvrtek, 17. Únor 2005 - 9:26
| Napsal:
Od března letošního roku se chystá pokračování projektu Digitální architekt, který odstartoval na podzim roku 2004 na Fakultě architektury ČVUT v Praze sérií přednášek zaměřených na využití dnes již tradičního softwaru v architektonické praxi. Představily se firmy jako Autodesk, Nemetschek, Cegra, HP a Copy General. Pro letošní rok chystáme ovšem několik zásadních změn a myslím si, že je na co se těšit. Série přednášek na FA ČVUT odstartovaná Workshopem [05] představí a přiblíží nevyhnutelné směřování vědy a techniky k digitálním technologiím s přímým dopadem na architekturu. Projekt je koncipován tak, aby jeho výsledek byl půlrok ucelené a smysluplné činnosti směřující k většímu poznání problémů digitálního architekta.


E-motive House,
ONL – Oosterhuis & Lénárd, Rotterdam


Workshop [05] nepřímo naváže na Workshop 04 DigiReal vedený Henrim Achtenem v únoru 2004. V letošním roce přijedou z Holandska dokonce lektoři tři. Akce bude probíhat od 14. do 18. března 2005 a bude otevřená pro všechny zájemce o aktuální dění v architektuře na poli výpočetní techniky a technologie obecně. Očekává se účast mezinárodních studentů a také studentů z čistě programátorských oborů. Práce bude ze začátku probíhat analogově, bez nároku na dokonalou znalost počítačových programů. V průběhu přejdeme k algoritmizaci projektů a k jejich vyřešení z hlediska konstrukce a výroby. Účastníci si uvědomí vztah mezi designem, konstrukcí a výrobou „free form“ budov. Bez zajímavosti není ani možnost využití CAM technologií v prostorách Ústavu modelového projektování FA ČVUT. Jazykem workshopu bude angličtina.


Program a přihláška k workshopu


Hlavní téma projektu je uspořádání série přednášek předních světových architektů a výzkumníků na poli digitálních technologií v architektuře. Tyto přednášky předvedou několik různých přístupů k navrhování a realizaci budov. Pomohou odpovědět i na řadu otázek, na které, jak doufáme, narazí účastníci Workshopu [05]. Úvodní přednášky budou zaměřeny více na praxi a seznámení se ze základními problémy, ty pozdější budou zaměřeny více teoreticky. Přijede např. Kas Oosterhuis (ONL - TU Delft, NL), Axel Kilian (MIT, USA), Branko Kolarevic (UPenn, USA) a doufáme, že neodmítnou ani další zajímaví myslitelé a tvůrci.

Během workshopu se uskuteční symposium, které bude obsahovat příspěvky převážně českých a slovenských experimentátorů i nadšenců a také zde budou předvedeny výsledky Workshopu [05]. Toto symposium, jak doufáme, otevře řadu otázek velice nenáročným a srozumitelným způsobem.

Projekt Digitální architekt se bude zabývat soudobými problémy architektury. Odpovědi na ně bude hledat jak v digitálních technologiích, v algoritmech, v nových materiálech a způsobech výroby, tak i v nových tvarech a nezvyklých výrazech budov. Doufejme, že se nám zde podaří vytvořit podmínky pro otevření této velice zajímavé problematiky.O upřesnění jednotlivých dílčích akcí projektu Digitální architekt [05] budete aktuálně informováni na adrese: www.e-architekt.cz/digiarch.

Zájemci o účast na Workshopu [05] pište na adresu:
digiarch [at] earchitekt.cz">digiarch [at] earchitekt.cz

Digital Architekt Team 2005
Petr Vaněk, Marek Růžička a Jaroslav Hulín
Klíčová slova: