Dostane projekt Dejvice Center zelenou?

Pondělí, 26. Duben 2004 - 6:02
| Napsal:
Prostředí historického objektu Písecké brány na Praze 6 poskytuje často prostor pro různá sympozia, výstavy, přednášky či pro prezentaci kulturních pořadů a zajímavých projektů. Také 5. duben tohoto roku nevybočil z řady. Uskutečněná akce lákala o to více, neboť její obsah úzce navazoval na dění tohoto obvodu našeho hlavního města. Na pořadu totiž byla poslední varianta projektu Dejvice Center. Projektu, kterému se věnuje na veřejnosti značná pozornost. Jak by ne, když se jedná o zástavbu populárního „kulaťáku“. Úzký kruh pozvaných hostů a zástupců společností, podílejících se na jeho prozatímní podobě, se tak mohl seznámit s jeho současnou realitou.
Dominantní prostor Vítězného náměstí tvoří svým umístěním i dopravním propojením přirozené centrum Prahy 6. Myšlenky profesora Engela, zakladatele a tvůrce moderní architektury Dejvic, se výrazně promítají do okolní zástavby Vítězného náměstí. Paprskovitě se rozbíhající komunikace jeden z profesorových záměrů byl v minulosti narušen pouze zástavbou budov FEL ČVUT v 70. letech minulého století. Nezastavěn zůstal segment mezi ulicemi Evropskou a Jugoslávských partyzánů a část severovýchodního segmentu. Na jeho dostavbu byla vypracována v minulosti celá řada návrhů. Návrh dostavby Vítězného náměstí, vycházející z požadavků Prahy 6, magistrátu hl. m. Prahy a vysokých škol a v maximální míře dodržující závazné podmínky, které vyplynuly z procesu projednání vlivu stavby na životní prostředí, uvažuje s výstavbou akademického a komerčního komplexu budov s názvem Dejvice Center.Akademický komplex budov, skládající se z budov VŠCHT a ČVUT, bude důstojně uzavírat campus vysokých škol. V těchto budovách budou rektoráty vysokých škol a dále výukové, seminární i kancelářské prostory. Komerční komplex budov vytvoří pro Prahu 6 tolik potřebné obchodně-společenské centrum spolu s kancelářemi, prostory pro užití volného času a podzemním parkovištěm. Po dokončení se tento projekt stane „přirozeným“ místem setkání obyvatel Prahy 6.
Obchodní pasáže s mnoha obchody, restauracemi, kavárnami, fitnes centrem i službami pro obyvatelstvo budou situovány do 1. podzemního podlaží, přízemí a 1. patra. V 1. podzemním podlaží bude i supermarket nového typu o velikosti přibližně 2500 metrů čtverečních.

Přímé napojení na stanici metra Dejvická a umístění v těsné blízkosti zastávek tramvají a autobusů dávají tomuto projektu možnost stát se jedním z největších v Praze. Předpoklad pronájmu kancelářských prostor technologicky vyspělými firmami a možnost jejich spolupráce se sousedícími vysokými školami umožňují vybudování nejužšího kontaktu mezi vědou, výzkumem a aplikací v praxi.Přehled ploch:
Celková hrubá plocha nadzemních podlaží: 90 000 m2
Celková hrubá funkční plocha podzemních podlaží: 13 500 m2
(kromě garáží a technických prostor)
Z toho budovy ČVUT a VŠCHT brutto: 27 500 m2
(kromě garáží a technických prostor)
Komerční plochy:
Obchody, gastro, pasáže, zábava, sport: 36 000 m2
Kanceláře: 40 000 m2
800 míst pro parkování

To vše slibuje poslední varianta představeného projektu Dejvice Center, alespoň podle informací dostupných v rámci pořádaného mítinku. Přesto nad osudem stavby, která se svým rozsahem řadí na druhé místo na území Prahy 6 (pozn. redakce: prvenství si udržuje výstavba terminálu společnosti ČSA), visí stále otazník.

Jaká je tedy jeho současnost?
Na stavbu budoucího komplexu bylo 14. ledna 2004 vydáno kladné rozhodnutí o vlivu na životní prostředí (EIA). Generálním investorem, který získal 100 % akcií developerské společnosti Dejvice Center a.s. se v prosinci minulého roku stala spolenost SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München. Pod křídly této developerské české firmy, starající se o projekt od jeho prvopočátků, tj. od podepsání příslušné rámcové smlouvy na podzim 1999, působí spolek architektů, tvořený další tuzemskou firmou A.D.N.S dohromady se společností Ciegler Marani, jenž projekt zpracovával. České firmy také zajišťují management projektu (spol. Homola Projekt Management) a marketing celého projektu (ANGERMANN). Potud provozně-organizační provázanost.

Zástupci Prahy 6 mají samozřejmě eminentní zájem, aby prostory Vítězného náměstí byly zastavěny. Současně s tímto projektem, jenž je zatím ve fázi přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí, by totiž měla vzniknout na rohu ulic Jugoslávských partyzánů a Verdunská budova, do které je naplánován přesun části Městského úřadu Prahy 6. Důvod? Stávající radnice praská ve švech. Na proměnu uvedených plánů ve skutečnost si ale budou muset její zaměstnanci ještě nějakou dobu počkat.

K ambicióznímu projektu, se kterým se již pět let táhnou problémy, se v rámci vyjednávání o jeho budoucnosti očekává tisíce různých připomínek. Na některé z nich se dá poukázat již dnes.Největším problémem se jeví nevyřešení dopravy. Vítězné náměstí, potažmo jeho okolí, trápí malé parkovací plochy. Dejvice Center v tomto směru sice počítá s prostorem pro 800 aut, z tohoto počtu však 258 určených pro potenciální zaměstnance budov a 358 pro potenciální návštěvníky obchodních prostor (zbývající počet 184 parkovacích míst budou mít k dispozici vysoké školy). Přidáme-li k tomu fakt, že prostorem „kulaťáku“ projde již dnes denně okolo 150 000 lidí, má Městský úřad Prahy 6 právo obávat se neúnosné dopravní zátěže po případném dokončení připravovaných projektů. A to i přesto, že se podle zástupců firmy A.D.N.S. při jejich realizaci počítá zejména s přímým propojením komplexu budov s konečnou stanicí metra A. Z tohoto pohledu je projekt plánován se dvěma přímými vstupy ze stanice metra Dejvická, s podzemní pasáží, propojující obchodní centrum a tím i ulici Technickou se současnou obchodní tepnou Dejvic, tj. ulicí Dejvickou, a průchodem o šířce 20 m mezi Vítězným náměstím a ul. Technickou.

Okolních ulic, respektive jejich obchodů, se připravovaný projekt rovněž bezprostředně dotýká. Paprskovitě vystavěná struktura je jich plná. Připravovaný soubor komerčních ploch, obsahující obchody, supermarket, restaurace, pasáže, zábavní i sportovní plochy, tak může rozhodnout o osudu nejednoho zdejšího majitele. Odliv nakupujících Pražanů se rýsuje více než zřetelně. Ale takový už je holt princip tržního hospodářství. A pokud jsem se dotknul tohoto tématu, tak malou perličku na samotný závěr. SIEMENS Kapitalanlagegeslellschaft München, představuje kapitálovou společnost, založenou na penzijních a investičních fondech svých klientů. O budoucnost Vítězného náměstí, lukrativních prostor jedné z nejvyhledávanějších části Prahy 6, se tak zřejmě postará německý kapitál. Ale to už je snad v této chvíli jedno, když od 1. května 2004 jdeme do Evropy. Rozhodující přece je, aby část „kulaťáku“ nezela prázdnotou a náměstí tak doplnila konstrukčně čistá architektura s tváří moderního střediska pulsujícího životem i o víkendu. Lze tedy jen popřát čelním představitelů německého giganta, aby se naplnily jejich představy o zahájení samotné výstavby, směřované v čase k začátku příštího roku.

Psáno pro Informační servis Obce architektů.
Klíčová slova: