Galerie VI PER zve na přednášku Moniky Platzer

Neděle, 9. Únor 2020 - 0:10
| Napsal: | Zdroj: Autorská zpráva

Již toto pondělí 10. února se v Galerii VI PER uskuteční přednáška o politické situaci a architektuře Vídně během Studené války, po roce 1945. Tématem se bude zabývat Monika Platzer, která vystudovala dějiny umění na vídeňské univerzitě a působí jako kurátorka v Architekturzentrum Wien.  

Přednáška Moniky Platzer, oficiální grafika VI PER Gallery. Zdroj: VI PER Gallery
Fotoalbum: 

Po osvobození Rakouska na jaře 1945 a zabrání území čtyřmi vítěznými mocnostmi – Velkou Británií, Francií, USA a Sovětským svazem – se Vídeň stala ústředním jevištěm studené války. Na rozdíl od Německa není Rakousko v období studené války obecně vnímáno jako kolbiště politizované debaty o architektuře. Během období své okupace se Rakousko proměnilo z autoritářského vládního systému v demokratickou spotřební společnost. Po osvobození spojeneckými jednotkami přinesla každá ze čtyř okupačních sil do této země svůj vlastní rozmanitý kulturní program. Velká Británie, Francie, Spojené státy a Sovětský svaz využívaly výstavy architektury jako platformu pro kulturní, ideologický, ekonomický a technologický transfer. Vystavená architektonická díla a doprovodný diskurz se staly nástroji „vzdělávacího programu“ pro tvorbu nového světového a společenského řádu, který odrážel globální soupeření studené války.

Kulturně-politická opatření vítězů se stala katalyzátorem jejich ideologického smýšlení. Výzkum kulturních kampaní všech čtyř okupujících mocností odhaluje jejich odlišné přístupy. Vedle příslušných politických zájmů spojeneckých sil byly jejich kulturní aktivity zaměřené na ovlivňování různých cílových skupin. Tato opatření se nicméně střetávala s místními tradicemi, heterogenními zájmovými skupinami a sítěmi, které využívaly kulturní transfer a konfliktní potenciál studené války ke svému vlastnímu profesnímu rozvoji.

Přednáška je výzvou k zakotvení nadnárodního pohledu na národní narativy, který by zdůraznil potřebu přeměnit kánon pohledu na poválečnou historii architektury.

Monika Platzer vystudovala dějiny umění na vídeňské univerzitě. Působí jako kurátorka Architekturzentrum Wien (AzW) a vedoucí zdejšího sbírkového oddělení. Zaměření jejího výzkumu: kulturní historie 20. století. K jejím zkušenostem patří rovněž mezinárodní kurátorská činnost u předních institucí, jako jsou Kanadské centrum architektury (CCA) či Getty Research Institute (GRI). Mezi výstavy, které připravila, patří: 'Vienna. The Pearl of the Reich.' Planning for Hitler (2005); a_show: Austrian Architecture in the 20th and 21st Centuries (AzW, stálá expozice); Lessons from Bernard Rudolfsky (2007–2008); Kinetism. Vienna Discovers the Avant-Garde (2006); a Shaping the Great City: Modern Architecture in Central Europe 1890–1937 (1999–2001). Monika Platzer vyučuje na vídeňské univerzitě a na Technické univerzitě Vídeň; je redaktorkou časopisu icamprint, vydávaného Mezinárodní konfederací architektonických muzeí. V roce 2014 byla hostující stipendistkou Centra pro evropská studia na Harvardově univerzitě. Její současný výzkum se zaměřuje na nadnárodní historii architektury.


English: VI PER Gallery cordially invites you to attend a lecture by Monika Platzer entitled "Cold War and Architecture: The Competing Forces that Reshaped Austria after 1945". The event will take place on Monday, February 10, 2020 at 7 PM. For more information please visit vipergallery.org.