Halenkov – Projekt regenerace obce

Čtvrtek, 11. Listopad 2010 - 1:00
| Napsal:
S pomocí Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji byla pro obec Halenkov na Vsetínsku zpracována společností DHV CR Studie využitelnosti území – revitalizace bývalého armádního velkoskladu PHM Halenkov.

Atraktivní lokalita nedaleko centra obce se v současné době potýká s následky činností z minulých let. Ačkoliv je prioritní vyčistění území, obec již dnes hledá nejvhodnější způsob využití areálu do budoucna. Studie řeší možné způsoby využití ve dvou variantách, jako zóna pro bydlení a jako areál s převažujícími volnočasovými aktivitami. Ve variantě bydlení je uvažováno s výstavbou ekologického sídliště s 15-ti rodinnými a 4 bytovými domy s byty pro seniory. Varianta s převažujícími volnočasovými aktivitami počítá s výstavbou 3 bytových domů pro seniory, případně se startovacími byty pro mladé rodiny a s výstavbou multifunkční sportovní haly a venkovními sportovišti. Sportoviště by mohlo být v budoucnu propojeno se stavícím sportovním areálem situovaným nedaleko areálu. Hala nadmístního významu by mohla vhodně doplnit infrastrukturu cestovního ruchu v celé oblasti Vsetínské Bečvy.


Ing. arch. Karel Bařinka

V Brně, dne 26.10.2010

 

Klíčová slova: