House of Arts and Culture, Beirut, Lebanon

Pátek, 29. Leden 2010 - 13:52
| Napsal:
Libanonsko-Ománské kulturní centrum v Beirutu by mělo hrát hlavní roli stěžejní kulturní a společenská instituce v Libanonu a na Blízkém východě. Jedná se především o jednotlivé koncerty, divadelní představení, modní přehlídky, konference, dále workshopy a filmové festivaly. Odborné a široké veřejnosti by měl především sloužit filmový národní archiv, dokumentační centrum, ateliéry a galerie. Tato instituce by se měla stát jakýmsi inkubátorem „kulturních hodnot“ ve válkami zdevastovaném Beirutu.

Objekt je pojímán jako jednotlivé racionální platformy na kterých se odehrávají zamýšlené aktivity. Budovu lze vnímat od vstupního parteru v nadzemní části jako dvě kompaktní kubické hmoty, které se uzavírají do interiéru a s vnějškem komunikují jen skrze perforovaný plášť. Naproti tomu ve střední části jsou v kontrastu odděleny horizontálním otevřeným prostorem, který je bezprostředním médiem a spojením s exteriérem. Tyto hmoty jsou pak ve vertikálním směru prorůstány etfefolyovou membránou, jakýmsi buněčným kmenem, tvořící hlavní komunikační a emoční prostor. Tato architektonická forma tvoří samotné srdce budovy a je jedním z jejích stěžejních motivů s odkazem na libanonskou identitu spojovanou s posvátným stromem cedrem. Práce s ornamentem a osvětlením vnitřních prostor vychází z arabské architektury a typologie.

 

Hlavní nosná konstrukce je řešena kombinací ocelové a železobetonové konstrukce ztuženým monolitickým stěnovým systémem. Fasáda je řešena jako dvojitý provětrávaný plášť s perforacemi kudy prochází tlumené denní světlo do místností po obvodu budovy a zamezuje tak jejímu přehřívání. Bílá neutrální barva fasády je tónována barvou a intenzitou středomořského slunce v průběhu dne. Hlavní hala je proložena efefóliovým kubusem a membránami řešenými jako mechanicky předpjatá pneumatická konstrukce oddělující interiér od exteriéru.

 


  Diplomní projekt House of Arts and Culture, Beirut, Lebanon
  TOMÁŠ CÍSAŘ, FUA TU LIBEREC

  vedoucí diplomního projektu:  Ing. arch. akad. arch. Jan Hendrych
  školní rok: 2008/2009