design /

Nová vizuální identita Technické univerzity v Liberci odkazuje na symbol Ještědu

Technická univerzita v Liberci právě odtajnila novou vizuální identitu, která vznikla z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign. Se svým návrhem porotu nejvíce zaujalo trio Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, které jej postavilo na technickém písmu, barevnosti a symbolickém pojetí Ještědu.

CZECHDESIGN.CZ , 1. 10. 2021

„Naše univerzita neměla jeden ucelený vizuální styl od svého založení v roce 1953. S jednou, později dvěma fakultami to nebylo ani potřeba. Ovšem od 90. let, kdy se VŠS v Liberci transformovala na Technickou univerzitu v Liberci a přibyly nám fakulty a řada různých úseků a útvarů, už byla potřeba sjednocené vizuální tváře naléhavá. Ještě letos začneme s náročným procesem implementace vítězného návrhu tak, aby univerzita oslavila za dva roky své 70. narozeniny s novou tváří,“ říká rektor TUL Miroslav Brzezina a dodává, že do procesu hledání nové vizuální identity se zapojili také všechny fakulty i například zástupci studentů.

Monolineární open source písma TUL Mono Bold, Regular a Light včetně funkce Underline. Zdroj: Czechdesign

Vítězný návrh postavila autorská trojice Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, který je současně absolventem fakulty umění a architektury, na technickém písmu TUL Mono speciálně navrženém pro Technickou univerzitu v Liberci.

„Grafické řešení je jednoduché a funkčně úsporné. Vizuální jazyk, který autoři použili, univerzitě i atmosféře Liberce sluší. Vizuální základ je konstruktivní, přesto má v sobě přívětivý dojem. Zvolený typ písma se pro univerzitu hodí svým technicistním výrazem. Přesto, že vizuální styl udává ,jenʻ písmo, symbol a barva, je to vizuální styl velmi nezaměnitelný. Práce se symbolem vizuální styl sympaticky oživí,“ zní část hodnocení odborné části komise, která zasedla ve složení doc. MgA. Kristina Fišerová, MgA. Pavel Frič a doc. MgA. Radek Sidun.

Kompletní český výpis názvu, zkratka TUL a doplňkový symbol Ještědu. Zdroj: Czechdesign

Samotné logo univerzity tvoří tedy písmena TUL a barevnost, která se mění dle příslušnosti k jednotlivým fakultám, ústavům či katedrám. Ještěd jako značka zůstává ve vítězném návrhu zachován, mění se ovšem jeho pojetí a dostává i nový symbolický význam, přináší pohled z „jiné perspektivy”.

„Ze systému kresby znaků ze skeletu vychází i otočený symbol Ještědu, který značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem pro nás není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu,“ uvádějí k pojetí Ještědu autoři vítězného návrhu.

Návrh mobilní verze webu TUL s možností nočního režimu a univerzitního magazínu T-UNI. Zdroj: Czechdesign

„Autoři totiž vytvořili symbol, který je bonusem a pomůže budovat pocit sounáležitosti komunity. Navíc je styl založený na univerzálním jazyce nesouvisejícím pouze s technikou, avšak vycházející z něčeho, co mají všechny fakulty společné, tj. s lokalitou,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

V prvním kole soutěže se zúčastnilo celkem pět týmů. Soutěž na svou vizuální identitu TUL vyhlásila letos na jaře, od jejího startu až do dnešního vyhlášení vítězů na ni spolupracovala s odborníky z organizace Czechdesign. Odborná organizace Czechdesign vedla celý proces při hledání nové identity, připravila rešerši vhodných účastníků soutěže, nastavila pravidla soutěže a vedla zasedání poroty. Do užšího finále postoupily také velmi zdařilé návrhy od Toman Design (2. místo) a Klára Kvízová Graphics (3. místo).

Foto: EARCH
Ze systému monolineární kresby znaků písma vychází i otočený symbol Ještědu, který funguje jako doplňkový symbol budování komunity TUL. Značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem Ještěd není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu. (Zdroj: Originální výkres 4NP televizního vysílače a hotelu Ještěd z osobního archivu Otakara Binara.)

 

Ruku v ruce se zaváděním nové vizuální identity budou probíhat i změny v systémovém nastavením komunikace univerzity s veřejností a partnery i komunikace směrem dovnitř.

„Nový vizuální styl je nejviditelnější část, to jsou ty nové šaty, které TUL brzy oblékne. Je ovšem potřeba vyladit také struktury a procesy pod těmito šaty. Pracujeme proto zároveň na nastavení nového konceptu sebeprezentace a komunikace, který se bude opírat především o efektivnější nakládání s daty,“ říká prorektor pro rozvoj Radek Suchánek.

Ukázka aplikace logotypů univerzity a fakult v barvách na příkladu roll-upu a pop up stěny. Zdroj: Czechdesign

Označení budovy Univerzitní knihovny TUL a orientační značení budovy na skle. Zdroj: Czechdesign

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři