INTELIGENTNÉ BUDOVY 2012

Čtvrtek, 29. Březen 2012 - 2:00
| Napsal:
Sprievodný seminár v rámci veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2012. Problematika inteligentných budov sa v poslednom období dostáva do popredia záujmu, či už developerov a investorov, následne architektov a projektantov, v neposlednom rade ich užívateľov.

název INTELIGENTNÉ BUDOVY 2012
téma Návrh a prevádzka systémov techniky prostredia
kdy 30. březen 2012, od 11.00
kde INCHEBA Bratislava, seminární místnost Hala A1
odborný garant prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
organizační garant Stanislava Šufliarska

Každopádne sa jedná o nový fenomén, ktorý na strane jednej odráža súčasnú úroveň rozvoja informačných technológií, na strane druhej je determinovaný optimalizáciou energetickej náročnosti prevádzky budov a vytvorením zdravého vnútorného prostredia v interiéroch týchto budov. Práve s týmto zámerom sa SSTP po viacerých rokoch vracia k tejto téme, so snahou jednak definovať nové pohľady na požiadavky, ktoré by mali inteligentné budovy spĺňať, na strane druhej prezentovať progresívne trendy najmä v oblasti techniky prostredia, teda vykurovania, vetrania, klimatizácie, chladenia, osvetlenia, ktorá sa významnou mierou podieľa tak na energetickej náročnosti ako i na zabezpečení vnútorného prostredia inteligentných budov. Seminár, ako sprievodné podujatie veľtrhov CONECO-RACIOENERGIA, je integrujúcou témou jednak pre stavebnú odbornú verejnosť, ale i pre odborníkov z oblasti energetických systémov v budovách. Samozrejme, zastrešujúcou osobou je architekt, ktorý má nezastupiteľnú úlohu už vo fáze prípravy koncepcie projektu, teda i projektu pre INTELIGENTNÉ BUDOVY.

ODBORNÝ PROGRAM:

11.00 – 11.10 otvorenie
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. SvF STU Bratislava

11.10 – 12.30 I. blok prednášok

Inteligentné budovy - minulosť, prítomnosť a budúcnosť
Ing. Pavel Ehrenwald, PhD.
Inteligentné budovy z hľadiska tvorby vnútorného prostredia
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Jana Šabíková, PhD., SvF STU Bratislava
Inteligentné budovy z pohľadu architektúry
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD., FA STU Bratislava
Inteligentné budovy z pohľadu elektroniky
Ing. Stanislav Števo, PhD., FEI STU Bratislava
Inteligentné budovy z pohľadu riadenia techniky prostredia
Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava

11.50 – 12.10 prestávka

12.40 – 13.50 II. blok prednášok

Inteligentné zdroje tepla
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., SvF STU Bratislava
Inteligentné zdroje chladu
doc. Ing. Belo Furi, PhD., SvF STU Bratislava
Inteligentná príprava teplej vody
Ing. Daniela Koudelková, PhD., SvF STU Bratislava
Inteligentné osvetľovacie sústavy
prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Zlatko Balas, FEI STU Bratislava
Inteligentné systémy techniky prostredia
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Ing. Michal Krajčík, SvF STU Bratislava

13.50 – 14.00 diskusia a záver seminára

Klíčová slova: