Jaroslav Hulín | Algoritmická architektura

Čtvrtek, 14. Květen 2009 - 14:47
| Napsal:
Jaroslav Hulín je jeden ze tří zakladatelů cyklu Digitální architekt na FA ČVUT v Praze. Během studia i po jeho dokončení se podílel na organizování přednášek v rámci této série. Jako lektor působil v rámci workshopů v roce 2006 a 2007. Nyní dostává prostor se svojí přednáškou, kterou nazval Algoritmická architektura.

Podoba, tvar i chování živých i neživých součástí přírody podléhají velmi pevným pravidlům. Pokud se ale nestane něco nečekaného, většinou tato pravidla ani nevnímáme. Strom vypadá jako strom, kočka jako kočka, pes jako pes. Prostě to tak je. Také součásti našeho uměle vytvořeného prostředí jsou řízeny pravidly. A stejně jako ani letokruhy nezmizí po smrti stromu, tak ani architektonická forma nemizí po dokončení stavby. Vyhlášky, stylistická pravidla, dostupné materiály a výrobní metody ovlivňují architekturu více, než si většinou připouštíme.

S nástupem digitálních technologií se objevuje snaha tato pravidla formalizovat a využít je jako nový kontext pro architektonický návrh. Pomocí programovatelných nástrojů lze simulovat generativní i řídící koncepty a scénáře. Nová pravidla architektury, která budou hlavním motivem přednášky, mohou vznikat nejen na základě hlubšího poznání přírodních, průmyslových i společenských procesů, ale mohou i překvapivě dobře navazovat na historické reference.
 

www.jaroslavhulin.com

Jaroslav Hulín
Algoritmická architekturaSérie přednášek Digitální architekt [09]
19. května 2009, 18:30 hod

Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 7
Praha 6 - Dejvice
přednášková místnost C 223

 

Klíčová slova: