Jiří Sopko zvolen děkanem na AVU

Pátek, 15. Listopad 2002 - 15:56
| Napsal:

Volby na funkci rektora proběhly dne 14. listopadu 2002 v souladu s platným Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a Volebním a jednacím řádem Akademického senátu AVU ze dne 2. 8. 2002. Voleb se zúčastnil plný počet senátorů, tj. 32 osob. >>> >foto Petr Jedinák

Kandidáti na funkci rektora byli:

>>> Michael Rittstein
>>> Jiří Sopko
>>> Jiří Ševčík

Na Akademii výtvarných umění byl zvolen rektorem profesor Jiří Sopko. Členové volební komise prohlašují, že volby proběhly regulérně v souladu s platným Zákonem o vysokých školách č. 111/1998 a Volebním a jednacím řádem Akademického senátu AVU ze dne 2. 8. 2002.

JIŘÍ SOPKO se narodil 20. února 1942 v Dubové na Podkarpatské Rusi. V letech 1960 až 1966 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 1990 působí jako profesor. Jeho dílo je zastoupeno například ve sbírkách Národní galerie v Praze, Galerie hl. města Prahy, v Alšově jihočeské galerii, v Českém muzeu výtvarných umění, v liberecké Oblastní galerii výtvarného umění, dále v řadě soukromých domácích i zahraničních kolekcí. V roce 1993 se podílel na výzdobě pátého terminálu chicagského O° Harova letiště od architekta Helmuta Jahna. V sedmdesátých a osmdesátých letech spolupracoval s mimem Ctiborem Turbou na výtvarné podobě jeho představení.
PETR VOLFNa stránkách Pavla Jedináka si můžete přečíst rozhovor Petra Volfa s Jiřím Sopkem. Na stejných stránkách si můžete prohlédnout i portréty Jiřího Sopka.